Daniel Bianu

Author's posts

Proiect de hotărâre privind: Atribuirea denumirii de “Strada Nucului”, drumului de acces – proprietate privată, situat în Brăila, Tarlaua 19, Parcela 196/17/3, Lot 5, drum ce reprezintă cale de acces catre loturile proprietate privată destinate construirii de locuințe și includerea acesteia în Nomenclatorul Stradal al Municipiului Brăila

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre privind: Atribuirea denumirii de “Strada Nucului”, drumului de acces – proprietate privată, situat în Brăila, Tarlaua 19, Parcela 196/17/3, Lot 5, drum ce reprezintă cale de acces catre loturile proprietate privată destinate construirii de locuințe și includerea acesteia în Nomenclatorul Stradal al Municipiului Brăila.

Anunț public privind combaterea buruienii Ambrozia

Raspuns pentru Cetățenii care au formulat opinii la PUZ Schimbare funcțiune din zona L1b in L2a inițiator SC Probet GR Investments SRL

Raspuns pentru Cetățenii care au formulat opinii la PUZ Schimbare funcțiune din zona L1b in L2a inițiator SC Probet GR Investments SRL

Furnizare echipamente IT și active necorporale în cadrul proiectului ”Consolidare, reabilitare, extindere si dotare Gradinita cu program normal nr.18, Braila”

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică având ca obiect: Furnizare echipamente IT și active necorporale în cadrul proiectului ”Consolidare, reabilitare, extindere si dotare Gradinita cu program normal nr.18, Braila”   la sediul din Calea Călărașilor nr.17

Servicii de proiectare – verificator proiecte: Proiect Tehnic+Detalii de Execuție (PT+DE), la obiectivul de investiții „ Reabilitare gard împrejmuire Grădina Publică”

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică având ca obiect: Servicii de proiectare – verificator proiecte: Proiect Tehnic+Detalii de Execuție (PT+DE), la obiectivul de investiții „ Reabilitare gard împrejmuire Grădina Publică”   la sediul din Calea Călărașilor nr.17

Anunț examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brăila, din data de 15.04.2024, proba scrisă

Anunț examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brăila, din data de 15.04.2024, proba scrisă. Anunț concurs Formular înscriere Rezultat selecție dosare Rezultat probă scrisă Rezultat proba interviu Rezultat final

Servicii dirigenție de șantier la obiectivul de investiții „ Lucrări privind obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru construcția aferentă obiectivului de investiții Consolidare și amenajare Casa de Cultură – Cartier Nedelcu Chercea”

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică având ca obiect: Servicii dirigenție de șantier la obiectivul de investiții „ Lucrări privind obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru construcția aferentă obiectivului de investiții Consolidare și amenajare Casa de Cultură – Cartier Nedelcu Chercea”, la sediul din Calea Călărașilor nr.17

Lucrări privind obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru construcția aferentă obiectivului de investiții „ Consolidare și amenajare Casa de Cultură – Cartier Nedelcu Chercea” și asistență tehnică din partea unui proiectant de specialitate

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică având ca obiect: Lucrări privind obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru construcția aferentă obiectivului de investiții „ Consolidare și amenajare Casa de Cultură – Cartier Nedelcu Chercea” și asistență tehnică din partea unui proiectant de specialitate,  la sediul din Calea Călărașilor nr.17 Invitație de participare Documentație tehnică

Servicii de proiectare pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare Parc Monument etapa a III-a”

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică având ca obiect: Servicii de proiectare pentru obiectivul de investiții ” Reabilitare și modernizare Parc Monument etapa a III-a”, la sediul din Calea Călărașilor nr.17

Organizare licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a bunului denumit generic centrală termică – PT 4 Călărași, situat în Brăila – str. Mioriței lângă bloc 16, în vederea desfășurării de activități economice diverse

   Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața Independenței, nr. 1, CIF 4205670, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:pmb@pmbr.ro, în baza H.C.L.M. Brăila nr. 42/30.01.2024, anunţă organizarea licitaţiei publice în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, începând cu data predării, cu posibilitatea prelungirii cu acordul Consiliului Local Municipal Brăila a bunului denumit generic centrală termică …

Continuare

Sari la conținut