Daniel Bianu

Author's posts

P.U.D. – Buricea Ghiță și Buricea Daniela Elena, cu obiectivul ,, Construire Locuință P+M și Împrejmuire Teren” la adresa str. Castanului nr.12 bis din Municipiul Brăila

ANUNŢ PUBLIC    Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat că în data de 28.04.2023 ora 8.30 la camera 16 parter, se va organiza o şedinţă publică ce va avea pe ordinea de zi prezentarea planului urbanistic de detaliu al inițiatorilor Buricea Ghiță și Buricea Daniela Elena, cu obiectivul ,, …

Continuare

P.U.Z. – inițiat de S.C. Original Serv S.R.L. cu obiectivul ,, Construire Spălătorie Auto, Anexă (Aspiratoare  Auto și Celule Fotovoltaice) și Împrejmuire” la adresa str. Șoseaua Rm Sărat nr.111, Lot 1/2 din Municipiul Brăila

ANUNŢ PUBLIC          Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat că în data de 28.04.2023 ora 8.30 la camera 16 parter, se va organiza o şedinţă publică ce va avea pe ordine de zi prezentarea planului urbanistic zonal inițiat de S.C. Original Serv S.R.L. cu obiectivul ,, Construire Spălătorie Auto, …

Continuare

Reorganizare licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, începând cu data predării, cu posibilitatea prelungirii cu acordul Consiliului Local Municipal Brăila, terenului situat pe Faleza Dunării amplasament 7, în suprafață de 8,00 mp, teren ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, în vederea desfășurării de activități economice diverse

   Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața Independenței, nr. 1, CIF 4205670, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:pmb@pmbr.ro, în baza H.C.L.M. Brăila nr. 40/31.01.2023, anunţă reorganizarea licitaţiei publice în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, începând cu data predării, cu posibilitatea prelungirii cu acordul Consiliului Local Municipal Brăila, terenului situat pe Faleza Dunării amplasament …

Continuare

Servicii de verificare tehnică de calitate a documentațiilor tehnico-economice din cadrul proiectului “Realizare centrală panouri fotovoltaice”

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică având ca obiect: Servicii de verificare tehnică de calitate a documentațiilor tehnico-economice din cadrul proiectului “Realizare centrală panouri fotovoltaice” la sediul din Piața Independenței nr.1

Servicii de publicitate și informare în cadrul proiectului ”Renovare energetică Școala Gimnazială nr.11 Ion Luca Caragiale- Brăila

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică având ca obiect ”Servicii de publicitate și informare în cadrul proiectului ”Renovare energetică Școala Gimnazială nr.11 Ion Luca Caragiale- Brăila” la sediul din Piața Independenței nr.1   CLARIFICARE 1 CLARIFICARE 2

Servicii de publicitate și informare în cadrul proiectului “Renovare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 8 – Brăila

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică având ca obiect ”Servicii de publicitate și informare în cadrul proiectului “Renovare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 8 – Brăila” la sediul din Piața Independenței nr.1   CLARIFICARE 1 CLARIFICARE 2

Program pentru înregistrare decese 14 – 17 aprilie 2023

Anunț SPCLEP – zile nelucrătoare sărbători legale 14, 17 aprilie 2023

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR DE ÎNREGISTRARE SISTEMATICĂ A IMOBILELOR

Unitatea administrativ teritorială Municipiul Brăila anunță începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în  sistemul integrat de cadastru și carte funciară din cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) la nivelul sectoarelor cadastrale 5, 6, 13, 15. Înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară se face în baza contractului de finanțare nr. …

Continuare

Servicii de dirigenție de șantier aferente Acordului – cadru pentru “Întreținerea curentă și periodică a străzilor, trotuarelor și aleilor din Municipiul Brăila, în perioada 2023 – 2026

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică având ca obiect  „”Servicii de dirigenție de șantier aferente Acordului – cadru pentru “Întreținerea curentă și periodică a străzilor, trotuarelor și aleilor din Municipiul Brăila, în perioada 2023 – 2026”” la sediul din Piața Independenței nr.1

Sari la conținut