Daniel Bianu

Author's posts

Proiectare și amplasare a 4 panouri de informare, la obiectivul de investiții «Modernizare străzi Cartier Nedelcu Chercea, etapa a II-a»

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică având ca obiect  ”Proiectarea și amplasarea a 4 panouri de informare, la obiectivul de investiții «Modernizare străzi Cartier Nedelcu Chercea, etapa a II-a»” la sediul din Piața Independenței nr.1.

Servicii de proiectare-verificator proiecte: Documentație Tehnică în vederea obținerii Autorizației de Construire (DTAC), Documentație Tehnică în vederea obținerii Autorizației de Desființare (DTAD), Proiect Tehnic și Detalii de Execuție (PT+DE) la obiectivul de investiții « Viabilizare zone puncte termice»

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică având ca obiect  „Servicii de proiectare-verificator proiecte: Documentație Tehnică în vederea obținerii Autorizației de Construire (DTAC), Documentație Tehnică în vederea obținerii Autorizației de Desființare (DTAD), Proiect Tehnic și Detalii de Execuție (PT+DE) la obiectivul de investiții « Viabilizare zone puncte termice»” la sediul din Piața Independenței nr.1

Proiect de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila privind: Avizarea modificării și completării Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare – Actualizat – aprobat prin Hotărârea nr.2 din 26.03.2018 a Adunării Generale a Asociației și a formei actualizate a acestuia

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila, referitor la: Avizarea modificării și completării Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare – Actualizat – aprobat prin Hotărârea nr.2 din 26.03.2018 a Adunării Generale a Asociației și a formei actualizate a acestuia.

Proiect de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila privind: Avizarea Studiului de specialitate pentru stabilirea nivelurilor Indicatorilor de Performanță ai Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în Aria Delegata Operatorului S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A., a nivelurilor Indicatorilor de Performanță ai Serviciului rezultate din Studiul de specialitate și acordarea unui mandat special Primarului Municipiului Brăila

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila, referitor la: Avizarea Studiului de specialitate pentru stabilirea nivelurilor Indicatorilor de Performanță ai Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în Aria Delegata Operatorului S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A., a nivelurilor Indicatorilor de Performanță ai Serviciului …

Continuare

Reorganizare licitaţie publică în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 170,00 mp, situat în Brăila, Str. Someșului, nr. 18, NCP 78120, în vederea edificării unei construcții cu destinația de locuință

  Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața Independenței, nr. 1, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:pmb@pmbr.ro, în baza H.C.L.M. Brăila nr. 695/25.11.2022, anunţă reorganizarea licitaţiei publice în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 170,00 mp, situat …

Continuare

Reorganizare licitaţie publică în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 220,00 mp, situat în Brăila, Str. Paltinului T19, P196/24, NCP 99227, în vederea edificării unei construcții cu destinația de locuință

   Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața Independenței, nr. 1, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:pmb@pmbr.ro, în baza H.C.L.M. Brăila nr. 37/31.01.2023, anunţă reorganizarea licitaţiei publice în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 220,00 mp, situat …

Continuare

ANUNȚ IMPORTANT S.P.C.L.E.P – Luni – 01.05.2023 – Zi nelucrătoare

Rezultatele selecției dosarelor în urma cererilor depuse de unitățile de cult din Municipiul Brăila

Primăria Municipiului Brăila reia din 01 mai 2023 cursele de agrement pe fluviul Dunărea cu navele de pasageri „Lacu Sărat” și „Chira Chiralina”

ANUNŢ    Primăria Municipiului Brăila reia din 01 mai 2023 cursele de agrement pe fluviul Dunărea cu navele de pasageri „Lacu Sărat” si „Chira Chiralina”. Acestea vor avea loc conform urmatorului program: Luni 01.05.2023 Nava „Lacu Sărat” :Cursa nr. 1: în intervalul orar 10.00-11.00.Cursa nr. 2: în intervalul orar 11.30-12.30. Nava „Chira Chiralina”Cursa nr. 1: …

Continuare

P.U.D. – Cristea Ciprian-Georgian și Cristea Alina-Eugenia, cu obiectivul ,,Desființare Corpuri C1 și C2 și Construire Locuință P+1E” la adresa str. Ion Călugăru nr.33 din Municipiul Brăila

ANUNŢ PUBLIC   Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat că în data de 28.04.2023 ora 9.30 la camera 16 parter, se va organiza o şedinţă publică ce va avea pe ordinea de zi prezentarea planului urbanistic de detaliu al inițiatorilor Cristea Ciprian-Georgian și Cristea Alina-Eugenia, cu obiectivul ,, Desființare …

Continuare

Sari la conținut