Daniel Bianu

Author's posts

P.U.Z. – ”Schimbare Funcțiune CS2 în M1A și Construire Complex Comercial Bricolaj Leroy Merlin; Gospodărie Apă; Împrejmuri și Porți; Drumuri, Alei, Accese și Platforme Parcare; Totem (Pilon) Logo; Signalistică; Spații Verzi; Organizarea Lucrărilor de Execuție” la adresa Șos. Râmnicu Sărat nr.92 Lot 8/3/1 nr.cad 72569, din Municipiul Brăila

ANUNȚ PUBLIC              Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat intenţia de elaborare de către Leroy Merlin România S.R.L., a Planului Urbanistic Zonal ce are ca obiectiv ”Schimbare Funcțiune CS2 în M1A și Construire Complex Comercial Bricolaj Leroy Merlin; Gospodărie Apă; Împrejmuri și Porți; Drumuri, Alei, Accese și Platforme Parcare; …

Continuare

P.U.D. inițiat de Aldea Iulian și Aldea Mihaela cu obiectivul ,,Desființare Corp C1 Locuință și Construire Locuință Parter și Mansardă” la adresa Ion Călugăru nr.26 din Municipiul Brăila

ANUNȚ PUBLIC              Primăria Municipiului Brăila, anunţă publicul interesat că în data de 23.05.2024 ora 09.30 la etajul 2 Sala de Ședințe din Calea Călărașilor nr.17, se va organiza o şedinţă publică ce va avea pe ordine de zi prezentarea următoarei documentații de urbanism:             1.P.U.D. inițiat de Aldea Iulian și Aldea Mihaela cu obiectivul …

Continuare

Anunț examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brăila, din data de 14.06.2024, proba scrisă

Anunț examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brăila, din data de 14.06.2024, proba scrisă Anunț concurs Formular înscriere Rezultat selecție dosare Rezultat proba scrisă Rezultat proba interviu Rezultat final

Anunț examen de promovare în grad principal oraganizat de S.P.A.M. Brăila

Anunț concurs Rezultat probă scrisă

Program de lucru cu publicul – Ghișeu Evidența Persoanelor pentru 01.05. – 06.05.2024

Organizare licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a bunului denumit generic centrală termică – PT 4 Călărași, situat în Brăila – str. Mioriței lângă bloc 16, în vederea desfășurării de activități economice diverse

   Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața Independenței, nr. 1, CIF 4205670, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:pmb@pmbr.ro, în baza H.C.L.M. Brăila nr. 42/30.01.2024, anunţă organizarea licitaţiei publice în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, începând cu data predării, cu posibilitatea prelungirii cu acordul Consiliului Local Municipal Brăila a bunului denumit generic centrală termică …

Continuare

Organizare licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a bunului denumit generic centrală termică GIFET, situat în Brăila – Calea Galați, lângă Bl. Progresul și bl. Petrol – CT GIFET, în vederea desfășurării de activități economice diverse

   Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața Independenței, nr. 1, CIF 4205670, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:pmb@pmbr.ro, în baza H.C.L.M. Brăila nr. 536/27.09.2023, anunţă organizarea licitaţiei publice în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, începând cu data predării, cu posibilitatea prelungirii cu acordul Consiliului Local Municipal Brăila a bunului denumit generic centrală termică …

Continuare

Programul Biroului de Stare Civilă pentru înregistrarea deceselor, în perioada 1 mai 2024 – 6 mai 2024

Servicii dirigenție de șantier la obiectivul de investiții „Viabilizare teren locuințe Cartier Lacu Dulce, str. Dorului – Cazasului, CF București- Brăila, etapa II Sud”

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică având ca obiect: Servicii dirigenție de șantier la obiectivul de investiții „Viabilizare teren locuințe Cartier Lacu Dulce, str. Dorului – Cazasului, CF București- Brăila, etapa II Sud”, la sediul din Calea Călărașilor nr.17.

Proiect de hotărâre privind: „Aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al Comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Municipiului Brăila.”

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre privind:  „Aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al Comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Municipiului Brăila.”

Sari la conținut