Consultare online

Proiect de Hotarâre privind Aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „Desființare locuință C3 și anexele C1, C4; Construire atelier tâmplărie” la adresa din Municipiul Brăila, Calea Galați nr. 272 – 274, inițiat de domnul IONESCU MIHAI și doamna IONESCU CRISTINA

Primăria Municipiului Brăila, astăzi, 23.05.2024, anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul “Desfiinţare locuinţă C3 şi...

Citește mai mult

Proiect de hotărâre privind: „Avizarea documentaţiilor de atribuire necesare delegării gestiunii activităţilor de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare din judeţul Brăila şi salubrizare căi publice în Municipiul Brăila, precum și acordarea unor mandate speciale pentru a vota în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO DUNĂREA ” Brăila”

Primăria Municipiului Brăila, astăzi, 14.05.2024, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind “Avizarea documentaţiilor de atribuire necesare delegării gestiunii activităţilor de colectare...

Citește mai mult

Proiect de hotărâre privind: „Aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al Comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Municipiului Brăila.”

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre privind:  „Aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al Comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul Consiliilor...

Citește mai mult

Proiect de hotărâre privind: Aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul ”Lotizare teren în vederea construirii de locuințe” la adresa din Municipiul Brăila Tarla 34, Parcela 263/4 (Parcela 263/4/1, Parcela 263/4/2, Parcela 263/4/3) Lot 1 și Lot 2, NC 98131 și NC 98132, iniţiat de Mateescu Martha – Ioana

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre privind: Aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul ”Lotizare teren în vederea construirii de locuințe” la adresa din Municipiul Brăila Tarla 34,...

Citește mai mult

Actualizarea documentației referitoare la proiectul de hotărâre privind „Atribuirea denumirii de „Strada Nucului”, drumului de acces – proprietate privată, situat în Brăila, Tarlaua 19, Parcela 196/17/3, Lot 5, drum ce reprezintă cale de acces către loturile proprietate privată destinate construirii de locuințe și includerea acesteia în Nomenclatorul Stradal al Municipiului Brăila”, în sensul schimbării denumirii din „str. Nucului” în „str. Nucilor”, conform expunerii de motive

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre privind: Actualizarea documentației referitoare la proiectul de hotărâre privind „Atribuirea denumirii de „Strada Nucului”, drumului de acces – proprietate privată, situat...

Citește mai mult

Proiect de hotărâre privind: Atribuirea denumirii de “Strada Nucului”, drumului de acces – proprietate privată, situat în Brăila, Tarlaua 19, Parcela 196/17/3, Lot 5, drum ce reprezintă cale de acces catre loturile proprietate privată destinate construirii de locuințe și includerea acesteia în Nomenclatorul Stradal al Municipiului Brăila

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre privind: Atribuirea denumirii de “Strada Nucului”, drumului de acces – proprietate privată, situat în Brăila, Tarlaua 19, Parcela 196/17/3, Lot 5,...

Citește mai mult

Proiect de hotărâre privind: Aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul “Introducere terenuri în intravilan, Construire Centru Logistic, Anexe şi Clădiri Multifuncţionale, Repoziţionare Drum de Exploatare, Modificare Tramă Stradală, Accese şi Drumuri de Exploatare” la adresa din Municipiul Brăila Tarla 30 – Parcela 12, Tarla 30 – Parcela 11, Tarla 30 – Parcela 9, Tarla 30 – Parcela 14, Tarla 30 – Parcela 15, Tarla 30 – Parcela 10; nr. cad. 95523, 95528, 95529, 95530, 95534, 73707, 95535, iniţiat de Rizescu Gabriela Elena, Chiriac Oana Codruţa, Cîrstei Irina Maria, Marta Ioan și Marta Nelica

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre privind: Aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul “Introducere terenuri în intravilan, Construire Centru Logistic, Anexe şi Clădiri Multifuncţionale, Repoziţionare Drum de...

Citește mai mult

Proiect de hotărâre privind: Stabilirea situațiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgență precum și aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență la nivelul municipiului Brăila

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre privind: Stabilirea situațiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgență precum și aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență la nivelul...

Citește mai mult

Proiect de hotărâre privind: Modificarea și completarea Regulamentului privind emiterea avizelor  pentru execuția lucrărilor care afectează suprafețe ale domeniului public sau privat al Municipiului Brăila, condițiile de refacere a suprafețelor afectate și obligațiile beneficiarului la terminarea lucrărilor, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 143/28.03.2023

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre privind: Modificarea și completarea Regulamentului privind emiterea avizelor  pentru execuția lucrărilor care afectează suprafețe ale domeniului public sau privat al Municipiului Brăila,...

Citește mai mult

Proiect de hotărâre privind Aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare de întreținere, a alocației zilnice de hrană a persoanelor îngrijite în centrele rezidențiale, precum și aprobarea Metodologiei de stabilire și calcul a contribuției de întreținere, a Metodologiei de admitere a persoanelor vârstnice/adulte, a Modelului cadru al raportului de activitate al centrelor rezidențiale aflate sub coordonarea Direcției de Asistență Socială Brăila

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre privind Aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare de întreținere, a alocației zilnice de hrană a persoanelor îngrijite în...

Citește mai mult
Sari la conținut