Daniel Bianu

Author's posts

Program pentru înregistrare decese 14 – 17 aprilie 2023

Anunț SPCLEP – zile nelucrătoare sărbători legale 14, 17 aprilie 2023

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR DE ÎNREGISTRARE SISTEMATICĂ A IMOBILELOR

Unitatea administrativ teritorială Municipiul Brăila anunță începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în  sistemul integrat de cadastru și carte funciară din cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) la nivelul sectoarelor cadastrale 5, 6, 13, 15. Înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară se face în baza contractului de finanțare nr. …

Continuare

Servicii de dirigenție de șantier aferente Acordului – cadru pentru “Întreținerea curentă și periodică a străzilor, trotuarelor și aleilor din Municipiul Brăila, în perioada 2023 – 2026

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică având ca obiect  „”Servicii de dirigenție de șantier aferente Acordului – cadru pentru “Întreținerea curentă și periodică a străzilor, trotuarelor și aleilor din Municipiul Brăila, în perioada 2023 – 2026”” la sediul din Piața Independenței nr.1

Servicii de proiectare-verificator proiecte: Documentație Tehnică în vederea obținerii Autorizației de Construire (DTAC), Documentație Tehnică în vederea obținerii Autorizației de Desființare (DTAD), Proiect Tehnic și Detalii de Execuție (PT+DE) la obiectivul de investiții « Viabilizare zone puncte termice»

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică având ca obiect  „Servicii de proiectare-verificator proiecte: Documentație Tehnică în vederea obținerii Autorizației de Construire (DTAC), Documentație Tehnică în vederea obținerii Autorizației de Desființare (DTAD), Proiect Tehnic și Detalii de Execuție (PT+DE) la obiectivul de investiții « Viabilizare zone puncte termice»” la sediul din Piața Independenței nr.1

Servicii de verificare tehnică de calitate a documentațiilor tehnico-economice elaborate în cadrul proiectului ”Renovare integrată imobil strada Pensionatului nr. 2 Brăila

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică având ca obiect „Servicii de verificare tehnică de calitate a documentațiilor tehnico-economice elaborate în cadrul proiectului ”Renovare integrată imobil strada Pensionatului nr. 2 Brăila”,  la sediul din Piața Independenței nr.1

Reorganizare licitaţie publică în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 220,00 mp, situat în Brăila, Str. Paltinului T19, P196/24, NCP 99227, în vederea edificării unei construcții cu destinația de locuință

   Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața Independenței, nr. 1, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:pmb@pmbr.ro, în baza H.C.L.M. Brăila nr. 37/31.01.2023, anunţă reorganizarea licitaţiei publice în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 220,00 mp, situat …

Continuare

P.U.Z. inițiat de Vogue by Docsan S.R.L. cu obiectivul “Construire Aparthotel S+P+2E și Împrejmuire” la adresa Bdul Alexandru Ioan Cuza nr.187, din Municipiul Brăila

ANUNŢ PUBLIC    Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat că în data de 07.04.2023 ora 12.00 la camera 16 parter, se va organiza o şedinţă publică ce va avea pe ordine de zi prezentarea planului urbanistic zonal inițiat de Vogue by Docsan S.R.L. cu obiectivul ,, Construire Aparthotel S+P+2E …

Continuare

Amplasare 2 panouri de informare, la obiectivul de investiții „Modernizare străzi Cartier Comorofca”

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică având ca obiect Amplasare 2 panouri de informare, la obiectivul de investiții „Modernizare străzi Cartier Comorofca”,  la sediul din Piața Independenței nr.1

Servicii de verificare a documentației tehnico-economică pentru „ Renovare energetică a imobilului amplasat pe Calea Galați nr.346 – corp C2” prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027, sau alte surse de finanțare nerambursabilă

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică având ca obiect „ Servicii de verificare a documentației tehnico-economică pentru „ Renovare energetică a imobilului amplasat pe Calea Galați nr.346 – corp C2”  prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027,  sau alte surse de finanțare nerambursabilă”,  la sediul din Piața Independenței nr.1

Sari la conținut