Taxa tonaj

www.ghiseul.ro

Plată fără autentificare Jud. Brăila Tip instituție – impozite si taxe locale Instituție – Brăila

Tipuri de taxă

Se deschide tipuri de taxe- unde se selecteză - Alte venituri – Taxă liberă trecere

Detalii

La detalii privind plata se trece nr. Auto și Ziua pentru care se face plata. Dovada plății, este obligatoriu să existe la bordul autovehiculului, asfel încat să poată fi prezentată

H.C.L.M nr. 719/20.12.2018 privind: Aprobarea Regulamentului pentru eliberarea și folosirea permiselor de acces auto (PERMIS ACCES AUTO – P.AA), pentru circulația autovehiculelor pe strazile Municipiului Brăila.

H.C.L.M. nr. 721/27.12.2021 privind: Stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2022.

 

Masă totală maxim autorizată Lei / zi Lei / 30 zile Lei / an
Până la 3,5 t inclusiv 30 140 1070
Între 3,5 t – 10 t inclusiv 35 180 1500
Între 10 t – 15 t inclusiv 40 220 1900
Între 15 t – 20 t inclusiv 50 290 2450
Între 20 t – 30 t inclusiv  60 370 3100
Peste 30 t  90  640 5550

GHID PLATĂ ONLINE

STRĂZI CU TRAFIC GREU

Pentru informații suplimentare: Tel. 0239.607.468

 

Eliberarea permisului de acces auto, pentru transporturi agabaritice se face la sediul Municipiului Brăila,
Piața Independenței, nr.1, etaj 3, cam. 335

Nr. Crt.

Masa autovehiculului agabaritic

Taxă pe km parcurs
– Lei –

1 Pâna la 10 t 50
2 Între 10 – 20 t 80
3 Între 20 – 40 t  100
4 Peste 40 t 155