Informații pentru recenzori

Solicitările de înscriere în lista de candidați pentru personalul de recensământ se pot depune la Registratura Generală a Primăriei Municipiului Brăila sau pe adresa de email. recensamant2021@pmbr.ro.

Dovada studiilor solicitate (minim studii medii) precum și cazierul judiciar se depun doar după selectarea ca și recenzor, în urma instruirii și evaluării realizate de Direcția Regională de Statistică Brăila.