Direcția Strategii, Programe și Proiecte de Dezvoltare

Director Executiv – NEAGU IULIANA FLORINELA
Curriculum vitae
Atribuții

Contact:

Adresa: Brăila, Str. Vapoarelor, nr.2
Telefon : 0239 619.197
Fax: 0239/615069
e-mail: iuliana.neagu@pmbr.ro

Șef Serviciu: DINU ILEANA

 • Compartiment Strategii și Documentare Administrativă
 • Compartiment Generare Proiecte

SERVICIUL ANALIZE, STUDII, STRATEGII, ELABORARE PROIECTE SI PROGRAME DE DEZVOLTARE prin exercitarea atributiilor sale, realizeaza legatura dintre institutiile publice (cu activitate in domeniile social, economic, cultural, invatamint, mediu, etc) organizatiile neguvernamentale, mediul de afaceri, mediul academic, in vederea elaborarii de strategii si programe de dezvoltare locala. 

Atribuțiile Serviciului sunt următoarele:

 • Coordoneaza , organizeaza  si deruleaza  activitati de identificare, selectare si utilizare a surselor de finantare  privitoare la Programele UE sau a altor surse externe de finantare;
 • Propune prioritatile de dezvoltare durabila integrata a municipiului Braila;
 • Initiaza consultari si dezbateri publice in vederea realizarii de strategii si programe de dezvoltare locala.
 • Initiaza   programe si proiecte din surse de finantare nerambursabile in concordanta cu politicile si strategiile locale de dezvoltare locala;
 • Verifica documentatiile necesare in vederea intocmirii cererilor de finantare;
 • Propune si initiaza acorduri de parteneriat la nivel local, national si international pentru derularea de proiecte in parteneriat  cu institutii publice, mediul de afaceri, ONG-uri, IMM-uri, parteneri sociali etc.
 • Intocmeste aplicatiile necesare  in vederea obtinerii de finantari din fonduri europene sau international pentru proiectele propuse si aprobate;
 • Identifica parteneri din Uniunea Europeana, propune  si dezvolta proiecte in parteneriat;
 • Initiaza proceduri de achizitii publice de servicii pentru realizarea acelor parti ale documentatiei de finantare care impun un furnizor de servicii specializate;
 • Participa la  implementarea proiectelor finantate;
 • Intocmeste bugetul proiectelor in faza de realizare a documentatiei si include cheltuielile in bugetul institutiei;
 • Consulta permanent autoritatile de management a Programelor Operationale Sectoriale asupra oportunitatilor de finantare din fonduri structurale si proiectelor initiate de primarie;
 • Constituie baza de date a directiei privind proiectele finantate din fondurile Uniunii Europene in cadrul diferitelor programe (ca exemple de buna practica);
 • Creeaza o baza de date cu resursele de documentare necesare accesarii fondurilor de finantare (ghidul practic de finantare, regulamentele fondurilor structurale si comunitare, manualele FIDIC, legislatia nationala aplicabila in proiecte, manualele de operare, manualele de implementare etc.);
 • Participa la organizarea de intalniri si evenimente prilejuite de diferite ocazii: lansari si incheieri de proiecte, consultari publice sau alte actiuni publice organizate in cadrul proiectelor.

Șef Serviciu: MATEESCU MARIUS

 • Compartiment Implementare Proiecte
 • Compartiment Monitorizare Proiecte
 • Compartiment Relații Internaționale Investitori și Parteneriat Public Privat

Atribuțiile Serviciului sunt următoarele:

 • Elaboreaza, monitorizeaza si evalueaza strategia de dezvoltare locala;
 • Initiaza si implementeaza proiecte/programe vizand dezvoltarea locala;
 • Elaboreaza, planifica si urmareste implementarea unor programe anuale de dezvoltare locala, cu obiective clare precum dezvoltarea unui mediu economic competitiv, dezvoltarea durabila a serviciilor publice locale, dezvoltarea si protejarea mediului inconjurator, reducerea polarizarii sociale;
 • Coordonarea tuturor activitatilor legate de supervizarea si implementarea proiectelor cu finantare externa (Programe finantate de UE: ISPA, Fonduri structurale si a altor agentii internationale);
 • Initierea si dezvoltarea unor contacte directe cu principalii finantatori ai unor proiecte de dezvoltare locala;
 • Indrumarea si monitorizarea derularii programelor cu finantare externa, pastrand permanent legatura intre finantator si institutie;
 • Indeplinirea tuturor responsabilitatilor financiare, verificarea facturilor pentru serviciile executate stipulate in contractele de lucrari si servicii si pastrarea evidentei financiare a contractelor pentru lucrari si servicii;
 • Intocmirea rapoartelor intermediare si finale vizand derularea Programelor cu finantare UE sau a altor programe, anual sau de cate ori se solicita;
 • Participarea la intocmirea rapoartelor si verificarea legalitatii acestora in vederea adoptarii Hotararilor Consiliului Local privind implementarea proiectelor;
 • Participarea la discutiile Comisiilor, inaintea sedintelor Consiliului Local, pentru a raspunde la intrebarile specifice privind implementarea proiectelor;
 • Colaboreaza cu serviciile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului in ceea ce priveste monitorizarea proiectelor de dezvoltare ce se implementeaza la nivel local.
Sari la conținut