Direcția Arhitect Șef

Arhitect Șef – ANGHELESCU CORINA ELENA


Audiențe: Marți de la ora 14.00
Pentru înscreri numai VINERI de la ora 8:00 la 12:30 la ghișeul nr. 7bis

Contact:

Adresa: Brăila, Piaţa Independenţei Nr. 1, Etaj 2, Camera 203
Telefon : 0239 694800; 0239 619180 interior 110
e-mail: arhitectsef@pmbr.ro

Relații cu publicul
Adresa: Brăila, Piaţa Independenţei Nr. 1, parter, ghișeul 8, ghișeul 9
Telefon: 0239 607406

Șef Serviciu: MUNTEANU MIHAELA

Adresa: Piața Independenței, nr.1, parter, camera 21, camera 22
Telefon: 0239 607457 – camera 21
Telefon: 0239 607456 – camera 22

Șef Serviciu: BĂRGUANU RADU
Adresa: Piata Independenței, nr.1, etaj 5 camera 505
Telefon: 0239.607.471

  • Compartiment Întocmire Documentații în Vederea Concesionarii
  • Oficiul Intabulări și Evidență Carte Funciara
  • Oficiul de Evidență Cadastrul Imobiliar și Aplicarea Legilor Fondului Funciar
  • Inventariere Domeniu Privat Municipiul Brăila

Adresa: Piata Independenței, nr.1, etaj 5 camera 508
Telefon: 0239.607.462

  • Oficiul Nomenclator Urban

Adresa: Piata Independenței, nr.1, etaj 3 camera 337
Telefon: 0239.607.459

Adresa: Piața Independenței, nr.1, parter, camera 20
Telefon: 0239 607463

Adresa: Piața Independenței, nr.1, parter, camera 20
Telefon: 0239 607463

Adresa: Piața Independenței, nr.1, parter, camera 20
Telefon: 0239 607463

Adresa: Piața Independenței, nr.1, parter, camera 21
Telefon: 0239 607457

Formulare necesare pentru obținerea documentelor emise de către Serviciul Cadastru Evidență Gestionare și Monitorizare Patrimoniu

Formulare necesare pentru aprobarea documentațiilor de urbanism (PUD și PUZ)
Formulare tip prevăzute de L50/1991 CU/AC/AD

Harți Zgomot Municipiul Brăila 

Pentru dezarhivare vă sfătuim să folosiți www.7-zip.org

Sari la conținut