Direcția Arhitect Șef

Arhitect Șef – ANGHELESCU CORINA ELENA

Înscrierile în audiență se fac doar pe domeniile de competență ale Primăriei Municipiului Brăila, în baza unei cereri depusă la sediul instituției din Calea Călărașilor nr. 17, Ghișeul nr. 1 (Registratură), vineri, în intervalul orar 8:00-10:00 sau transmisă pe adresa de e-mail: pmb@pmbr.ro, cu menționarea datelor de contact ale solicitantului.

Contact:

Adresa: Brăila, Calea Călărașilor Nr. 17, Etaj 1
Telefon : 0239 694800
e-mail: arhitectsef@pmbr.ro

Relații cu publicul
Adresa: Brăila, Calea Călărașilor Nr. 17, parter
Telefon: 02389.607403; 0239.607406

Șef Serviciu: MUNTEANU MIHAELA

Adresa: Calea Călărașilor Nr. 17, Etaj 1
Telefon: 0239.607456

Șef Serviciu: BĂRGUANU RADU
Adresa: Calea Călărașilor Nr. 17, Etaj 1
Telefon: 0239.607.471

  • Compartiment Întocmire Documentații în Vederea Concesionarii
  • Oficiul Intabulări și Evidență Carte Funciara
  • Oficiul de Evidență Cadastrul Imobiliar și Aplicarea Legilor Fondului Funciar – Telefon: 0239.607.462
  • Inventariere Domeniu Privat Municipiul Brăila
  • Oficiul Nomenclator Urban – Telefon: 0239.607.438

Adresa: Calea Călărașilor Nr. 17, Etaj 1
Telefon: 0239.607463

Adresa: Calea Călărașilor Nr. 17, Etaj 1
Telefon: 0239 607463

Adresa: Calea Călărașilor Nr. 17, Etaj 1
Telefon: 0239 607448

Adresa: Calea Călărașilor Nr. 17, Etaj 1
Telefon: 0239 607457

Formulare necesare pentru obținerea documentelor emise de către Serviciul Cadastru Evidență Gestionare și Monitorizare Patrimoniu

Formulare necesare pentru aprobarea documentațiilor de urbanism (PUD și PUZ)
Formulare tip prevăzute de L50/1991 CU/AC/AD

Harți Zgomot Municipiul Brăila 

Pentru dezarhivare vă sfătuim să folosiți www.7-zip.org

Sari la conținut