Daniel Bianu

Author's posts

Ofertă de vânzare teren S.C. AMZ IMPEX S.A. a suprafeței de 6,97 ha.

Conform Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilanul localităților, Primăria Municipiului Brăila publică oferta de vânzare teren   a  SC AMZA SA, a suprafeței de 6,97 ha. descarcă

Comunicat – redeschiderea  creşelor  din Municipiul Brăila

COMUNICAT    În urma publicării în data de 15 iunie 2020 a Ordinului nr 1076/4518/3936 al ministrului sănătății, al ministrului educației si cercetării și al ministrului muncii și protecției sociale privind stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii creşelor, grădinițelor și aferschool-urilor,  pentru prevenirea imbolnavirii cu SARS-CoV-2, anunțăm redeschiderea  creşelor  din Municipiul Brăila, începând cu data …

Continuare

Licitaţie publică în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului în suprafaţă de 2.678,00 mp, situat în Brăila, Aleea Mecanizatorilor, nr. 4B, NCP 95189, în vederea edificării unui obiectiv economic

  Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața Independenței, nr. 1, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:pmb@primariabraila.ro, anunţă organizarea licitaţiei publice în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 2.678,00 mp, situat în Brăila, Aleea Mecanizatorilor, nr. 4B, …

Continuare

Licitaţie publică în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului în suprafaţă de 84,00 mp, situat în Brăila, Str. Brașoveni, nr. 31, NCP 95361, în vederea edificării de construcții cu destinația de locuință

Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața Independenței, nr. 1, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:pmb@primariabraila.ro, anunţă organizarea licitaţiei publice în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 84,00 mp, situat în Brăila, Str. Brașoveni, nr. 31, NCP …

Continuare

Servicii elaborare “Registrul local al spațiilor verzi”

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică pentru – Servicii elaborare “Registrul local al spațiilor verzi ”,  la sediul din Piața Independenței nr.1 descarcă CLARIFICARE

PUZ – ,,MANSARDARE PARȚIALĂ, PARTER EXISTENT – LOCUINȚĂ” la adresa Str. Gh. C. Constantinescu nr. 51, lot 1/2, Municipiul Brăila.

ANUNŢ PUBLIC    Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat că TOMA RODICA a depus spre consultare publică o propunere a Planului Urbanistic Zonal ce are ca obiectiv ,,MANSARDARE PARȚIALĂ, PARTER EXISTENT – LOCUINȚĂ” la adresa Str. Gh. C. Constantinescu nr. 51, lot 1/2, Municipiul Brăila.    Persoanele interesate pot …

Continuare

PUZ – ,,Construire Hală P+1E și Împrejmuire” la adresa str. Moldovei nr. 75, Municipiul Brăila.

ANUNŢ PUBLIC    Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat intenţia de elaborare de către S.C. Elcomod Control S.R.L. a Planului Urbanistic Zonal ce are ca obiectiv ,,Construire Hală P+1E și Împrejmuire” la adresa str. Moldovei nr. 75, Municipiul Brăila.    Pentru  informaţii suplimentare  vă puteţi adresa la camera 20 …

Continuare

Anunț public APM Brăila privind obiectivul de investiții “Reabilitarea Stadionului Municipal Progresul Brăila”

A N U N Ț  P U B L I C    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRĂILA anunță publicul interesat asupra luării de către APM Brăila a deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Reabilitarea Stadionului Municipal Progresul Brăila”, propus a fi amplasat în Județul Brăila, Municipiul Brăila, Calea Galați …

Continuare

Modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a sistemului de administrare a parcarilor publice din Municipiul Brăila

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila referitor la “Modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a sistemului de administrare a parcarilor publice din Municipiul Brăila” descarcă

PUZ – Operațiuni Notariale-Dezmembrare Terenuri în Vederea Construirii de Spații de Depozitare, Birouri, Servicii și Locuințe la adresa Tarlaua 32, Parcelele 253/11, 253/12, 253/15

ANUNŢ PUBLIC    Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat că Nicoară Ileana, Nicoară Mihaela, și Nicoară Saghina au depus spre consultare publică o propunere a Planului Urbanistic Zonal ce are ca obiectiv ,,Operațiuni Notariale-Dezmembrare Terenuri în Vederea Construirii de Spații de Depozitare, Birouri, Servicii și Locuințe” la adresa Tarlaua …

Continuare

Sari la conținut