Daniel Bianu

Author's posts

Servicii de montare – demontare instalații de utilizator cu ocazia manifestărilor culturale organizate de Municipiul Brăila

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică pentru –”Servicii de montare – demontare instalații de utilizator cu ocazia manifestărilor culturale organizate de Municipiul Brăila”,  la sediul din Piața Independenței nr.1 clarificare descarcă

Servicii de dirigenție de șantier în cadrul proiectului – Măsuri privind îmbunătățirea siguranței pescarilor

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică pentru –Servicii de dirigenție de șantier în cadrul proiectului – Măsuri privind îmbunătățirea siguranței pescarilor”,  la sediul din Piața Independenței nr.1 descarcă

Licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii cu acordul C.L.M. Brăila, a bunului denumit generic „Punct termic”, imobil compus din construcția C6 – punct termic (PT5 Dorobanți)

   Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața Independenței, nr. 1, CIF 4205670, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:pmb@primariabraila.ro, în baza H.C.L.M. Brăila nr. 348/20.07.2020, anunţă organizarea licitaţiei publice în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii cu acordul Consiliului Local Municipal Brăila, a bunului denumit generic „Punct termic”, imobil compus din construcția …

Continuare

Aprobarea Regulamentului de debranșare de la centrala termică a blocului a chiriașilor / proprietarilor, beneficiari de locuințe tip A.N.L.

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila referitor la Aprobarea Regulamentului de debranșare de la centrala termică a blocului a chiriașilor / proprietarilor, beneficiari de locuințe tip A.N.L. descarcă  

PUZ – Operațiuni Notariale-Dezmembrare Terenuri în Vederea Construirii de Spații de Depozitare, Birouri, Servicii și Locuințe” la adresa Tarlaua 32, Parcelele 253/11, 253/12, 253/15, din Municipiul Brăila

ANUNŢ PUBLIC    Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat că în data de 29.07.2020 ora 9.00 la camera 16 parter, se va organiza o şedinţă publică ce va avea pe ordine de zi prezentarea planului urbanistic zonal al inițiatorilor Nicoară Ileana, Nicoară Mihaela, și Nicoară Saghina cu obiectivul ,,Operațiuni …

Continuare

PUD – CONSTRUIRE SHOWROOM CU BIROURI P+1E PARȚIAL ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚĂ D+P+1E” situat pe Tarlaua 32, Parcela 253/13, Lot 1/1/1/1 din Municipiul Brăila

ANUNŢ PUBLIC  Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă că în data de 29.07.2020 ora 9.00 la camera 16 parter, se va organiza o şedinţă publică având pe ordine de zi prezentarea planului urbanistic de detaliu al iniţiatorilor TECUCEANU CRISTIANA și TECUCEANU CODIN, având ca obiectiv ,,CONSTRUIRE SHOWROOM CU BIROURI P+1E PARȚIAL …

Continuare

Servicii de dirigenție de șantier în cadrul proiectului – Reabilitare și dotare corpuri C1, C2, C3 Colegiul Tehnic Costin D. Nenițescu Brăila

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică pentru –Servicii de dirigenție de șantier în cadrul proiectului – Reabilitare și dotare corpuri C1, C2, C3 Colegiul Tehnic Costin D. Nenițescu Brăila”,  la sediul din Piața Independenței nr.1 descarcă

Aprobarea Regulamentului privind modul de închiriere a bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila referitor la Aprobarea Regulamentului privind modul de închiriere a bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila descarcă

Servicii de publicitate și informare în cadrul proiectului ” Modernizare transport electric Bulevardul Independenței”

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică pentru –Servicii de publicitate și informare în cadrul proiectului ” Modernizare transport electric Bulevardul Independenței”,  la sediul din Piața Independenței nr.1 descarcă

Achiziție echipamnet de protecție – Combinezoane de unică folosință

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică pentru – Combinezoane de unică folosință,  la sediul din Piața Independenței nr.1 descarcă

Sari la conținut