Daniel Bianu

Author's posts

Modificarea şi completarea HCLM nr. 507/30.09.2019, referitoare la Organizarea şi desfăşurarea activităţii de transport în regim de taxi în Municipiul Brăila, conform Legii nr. 38/2003, privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul prevederilor art. 7, din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Brăila referitor la ” Modificarea şi completarea HCLM nr. 507/30.09.2019, referitoare la Organizarea şi desfăşurarea activităţii de transport în regim de taxi în Municipiul Brăila, …

Continuare

Modificarea HCLM nr. 130/30.05.2014, referitoare la Înregistrarea şi ţinerea evidenţei mopedelor confonn prevederilor OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a HGR nr. 139112006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002

În temeiul prevederilor art. 7, din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Brăila privind “Modificarea HCLM nr. 130/30.05.2014, referitoare la Înregistrarea şi ţinerea evidenţei mopedelor confonn prevederilor OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu …

Continuare

Modificarea H.C.L.M. nr. 342/21.11.2008, referitoare la „Organizarea şi desfăşurarea activităţii de transport în regim de închiriere (rent-a-car) în Municipiul Brăila”.

În temeiul prevederilor art. 7, din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Brăila privind “Modificarea HCLM nr. 342/21.11.2008, referitoare la “Organizarea şi desfăşurarea activităţii de transport în regim de închiriere (rent-a-car) în Municipiul Brăila” . descarcă

Servicii de proiectare – verificator proiecte: Proiect tehnic și detalii de execuție la obiectivul de investiții Consolidare și amenajare Casa de Cultură – cartier N. Chercea

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică pentru ” Servicii de proiectare – verificator proiecte: Proiect tehnic și detalii de execuție la obiectivul de investiții Consolidare și amenajare Casa de Cultură – cartier N. Chercea ”, la sediul din Piața Independenței nr.1  descarcă

Concurs Grafică Ghe. Naum, Concurs Comedie Șt. Mihăilescu Brăila

Joi, 14 noiembrie, în Sala Mare a Teatrului „Maria Filotti” a avut loc deschiderea oficială a edițiilor jubiliare dedicate Concursului Național de Grafică „Gheorghe Naum” – ediția XXV și Concursului Național de Comedie „Ștefan Mihăilescu Brăila” – ediția X. Deschiderea a fost urmată de spectacolul „Dialogul generațiilor”, susținut de laureații Concursului Național de Comedie „Ștefan …

Continuare

Servicii informare și publicitate în cadrul proiectului Măsuri privind îmbunătățirea siguranței pescarilor

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică pentru ” Servicii informare și publicitate în cadrul proiectului Măsuri privind îmbunătățirea siguranței pescarilor”, la sediul din Piața Independenței nr.1  descarcă

Servicii audit financiar în cadrul proiectului Măsuri privind îmbunătățirea siguranței pescarilor

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică pentru ” Servicii audit financiar în cadrul proiectului Măsuri privind îmbunătățirea siguranței pescarilor”, la sediul din Piața Independenței nr.1  descarcă

Servicii audit financiar în cadrul proiectului Centru de agrement Faleza Dunării

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică pentru ” Servicii audit financiar în cadrul proiectului Centru de agrement Faleza Dunării”, la sediul din Piața Independenței nr.1  descarcă

Ofertă de vânzare teren nr. 36149 din 07.11.2019

Conform Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, Primăria Municipiului Brăila publică oferta de vânzare teren nr.36149 …

Continuare

Furnizare dotări în cadrul proiectului “O administrație în slujba cetățeanului”

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică pentru  – Furnizare dotări în cadrul proiectului “O administrație în slujba cetățeanului”, la sediul din Piața Independenței nr.1  invitație de participare  caiet de sarcini LOT 1 caiet de sarcini LOT 2 formulare model contract LOT 1 model contract LOT 2 Clarificare anunț de publicitate nr. ADV1115756

Sari la conținut