Daniel Bianu

Author's posts

P.U.Z. – “Construire Atelier Tâmplărie” la adresa Calea Galați nr.272-274, din Municipiul Brăila

ANUNŢ PUBLIC          Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat intenţia de elaborare de către Ionescu Mihai, a Planului Urbanistic Zonal ce are ca obiectiv “Construire Atelier Tâmplărie” la adresa Calea Galați nr.272-274, din Municipiul Brăila.          Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa între orele 11.00-16.00 la Primăria Municipiului Brăila …

Continuare

Proiect de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila, privind “Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a spațiilor de joacă pentru copii (inclusiv a pistelor de role și skateboard) și a spațiilor de relaxare pentru adulți amenajate pe domeniul public al Municipiului Brăila”

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila, referitor la: Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a spațiilor de joacă pentru copii (inclusiv a pistelor de role și skateboard) și a spațiilor de relaxare pentru adulți amenajate pe domeniul public al Municipiului Brăila

P.U.Z. “Schimbare Funcțională Parcelă din M2b în L1b” la adresa str. Minerva nr.29, Lot 2-31+T37, P275/3/2/2, Lot 18/1, din Municipiul Brăila

ANUNŢ PUBLIC    Primăria Municipiului Brăila, anunţă publicul interesat că Ifrim Gelu și Ifrim Micuța-Dori, au depus spre consultare publică o propunere a Planului Urbanistic Zonal ce are ca obiectiv “Schimbare Funcțională Parcelă din M2b în L1b” la adresa str. Minerva nr.29, Lot 2-31+T37, P275/3/2/2, Lot 18/1, din Municipiul Brăila.    Persoanele interesate pot să …

Continuare

Proiect de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila, privind “Aprobarea Regulamentului și a Caietului de sarcini ale activității de curațarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, în Municipiul Brăila, prestate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila prin modalitatea de gestiune directă, conform H.C.L.M. Braila nr. 390/31.07.2023”

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila, referitor la: “Aprobarea Regulamentului și a Caietului de sarcini ale activității de curațarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, în Municipiul Brăila, prestate de Serviciul de Utilitate …

Continuare

Subvenționare Furnizori de Servicii Sociale

ANUNŢ Până la data de 29.09.2023, asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, care îndeplinesc următoarele condiţii: sunt persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, acreditate ca furnizori de servicii sociale, potrivit legii; administrează unităţi de asistenţă socială care se adresează beneficiarilor din Judeţul Brăila şi se …

Continuare

Anunț examen pentru promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brăila, din data de 15.09.2023-proba scrisă

Anunț examen pentru promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brăila, din data de 15.09.2023-proba scrisă Anunț concurs Formular înscriere Rezultatul selecției dosarelor Rezultat proba scrisă Rezultat proba interviu Rezultat final 

Servicii de proiectare faza II Proiect tehnic, în cadrul proiectului „ Renovare energetică a Căminului pentru persoane vârstnice Lacu Sărat, Brăila”

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică având ca obiect: Servicii de proiectare faza II Proiect tehnic, în cadrul proiectului  „ Renovare energetică a Căminului pentru persoane vârstnice Lacu Sărat, Brăila” la sediul din Piața Independenței nr.1   CLARIFICARE

Servicii de asigurare navă de pasageri Chira Chiralina

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică pentru: “Servicii de asigurare navă de pasageri Chira Chiralina”,  la sediul din Piața Independenței nr.1

P.U.Z. – ,,Construire Sală Polivalentă” la adresa DN 22B, Km 4+520, Municipiul Brăila, Județul Brăila

ANUNŢ PUBLIC          Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat intenţia de elaborare de către Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Brăila – Consiliul Județean Brăila a Planului Urbanistic Zonal ce are ca obiectiv ,,Construire Sală Polivalentă” la adresa DN 22B, Km 4+520, Municipiul Brăila, Județul Brăila.          Pentru informaţii suplimentare …

Continuare

Proiect de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul „Lotizare pentru Locuințe și Funcțiuni Mixte”, la adresa din Municipiul Brăila, T.32, P 253/13, Lot 2/2, T.32, P253/13, Lot III, Nr. cadastral 93549 și 91546, inițiat de domnii Ifrim Gelu și Ifrim Micuța – Dori

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila, referitor la: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul „Lotizare pentru Locuințe și Funcțiuni Mixte”, la adresa din Municipiul Brăila, T.32, P 253/13, Lot 2/2, T.32, P253/13, Lot III, Nr. cadastral 93549 și 91546, inițiat de domnii Ifrim Gelu și Ifrim Micuța – Dori.

Sari la conținut