Daniel Bianu

Author's posts

Reorganizare licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, începând cu data predării, cu posibilitatea prelungirii cu acordul Consiliului Local Municipal Brăila, a terenului situat pe Faleza Dunării amplasament nr. 7, în suprafață de 8,00 mp, teren ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, în vederea desfășurării de activități economice diverse

   Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața Independenței, nr. 1, CIF 4205670, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:pmb@pmbr.ro, în baza art. 1 din H.C.L.M. Brăila  nr. 40/31.01.2023, anunţă reorganizarea licitaţiei publice în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, începând cu data predării, cu posibilitatea prelungirii cu acordul Consiliului Local Municipal Brăila, a terenului situat …

Continuare

Proiect de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul „Lotizare teren și Schimbare Funcțională din M2a în L1b”, la adresa din Municipiul Brăila, str. George Enescu nr. 152, 152 – Lot 2, inițiat de doamna Paraschiv Geta

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila, referitor la: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul „Lotizare teren și Schimbare Funcțională din M2a în L1b”, la adresa din Municipiul Brăila, str. George Enescu nr. 152, 152 – Lot 2, inițiat de doamna Paraschiv Geta

Proiect de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul „Parcelare Teren pentru Construire de Locuințe”, la adresa din Municipiul Brăila, T.33, P.257/9/2, Lot 2, Nr. cad. 91309, inițiat de domnul Nemțeanu Ștefan.

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila, referitor la: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul „Parcelare Teren pentru Construire de Locuințe”, la adresa din Municipiul Brăila, T.33, P.257/9/2, Lot 2, Nr. cad. 91309, inițiat de domnul Nemțeanu Ștefan.

Anunț concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brăila din data de 18.04.2023-proba scrisă

Anunț concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brăila din data de 18.04.2023-proba scrisă Anunț concurs

Reorganizare licitaţiei publică în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 170,00 mp, situat în Brăila, Str. Someșului, nr. 18, NCP 78120, în vederea edificării unei construcții cu destinația de locuință

   Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața Independenței, nr. 1, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:pmb@pmbr.ro, în baza H.C.L.M. Brăila nr. 695/25.11.2022, anunţă reorganizarea licitaţiei publice în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 170,00 mp, situat …

Continuare

Anunț privind semnarea contractului de finanțare pentru implementarea proiectului „Renovarea energetică Grădinița cu program prelungit nr. 8 – Brăila” Nr.C5-B2.1.a-729

În data de 09.01.2023, Municipiul Brăila a semnat contractul de finanțare nr. 2429 pentru proiectul nr. C5-B2.1.a-729, intitulat: „Renovare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 8 – Brăila”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Rezidență (PNNR)  

Proiect de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul „Desființare Corp C2 și Construire Depozit (P) cu Structură Metalică Ușoară pentru Depozitare Produse Industriale”, la adresa din Municipiul Brăila, șos. Rm. Sărat nr. 86, inițiat de societatea Locket Trading S.R.L.

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila, referitor la: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul „Desființare Corp C2 și Construire Depozit (P) cu Structură Metalică Ușoară pentru Depozitare Produse Industriale”, la adresa din Municipiul Brăila, șos. Rm. Sărat nr. 86, inițiat de societatea Locket Trading S.R.L. 

Servicii de proiectare – realizare documentație tehnico-economică faza I pentru proiectul „ Renovare energetică a imobilului amplasat pe Calea Galați nr.346 – corp C2” prin PRSE  sau alte surse de finanțare

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică având ca obiect Servicii de proiectare- realizare documentație tehnico-economică faza I pentru proiectul „ Renovare energetică a imobilului amplasat pe Calea Galați nr.346 – corp C2” prin PRSE  sau alte surse de finanțare la sediul din Piața Independenței nr.1

ANUNȚ – Plată taxă de salubrizare pentru persoanele juridice și persoanele fizice autorizate în conformitate cu prevederile H.C.L.M. Brăila nr.114/27.02.2023, respectiv H.C.L.M. Brăila nr.115/27.02.2023

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRĂILADIRECȚIA FINANȚELOR PUBLICE LOCALE    Începând cu data de 01.03.2023, data intrării în funcțiune a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor, program cu finanțare europeană, toate persoanele juridice și persoanele fizice autorizate vor plăti taxa de salubrizare în conformitate cu prevederile H.C.L.M. Brăila nr.114/27.02.2023, respectiv H.C.L.M. Brăila nr.115/27.02.2023.    Pentru informații referitoare la …

Continuare

COMUNICAT – exercițiu alarmare “MIERCUREA ALARMELOR”

COMUNICATPRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRĂILA          În conformitate cu Ordinul I.G.S.U. nr. 80999 din 21.02.2023 și a adresei cu nr. 1.010.274 din 23.02.2023 a I.S.U. ”Dunărea” Brăila referitor la organizarea și desfășurarea antrenamentului exercițiului de alarmare publică, denumit generic ,,MIERCUREA ALARMELOR’’ pentru verificarea  funcționării sirenelor pe întreg teritoriul național, miercuri 01.03.2023 în municipiul Brăila în  intervalul orar …

Continuare

Sari la conținut