Daniel Bianu

Author's posts

P.U.Z. – ,, Schimbare de destinație din anexă gospodărească (garaj) în spațiu service auto și analize tehnice (ITP)” la adresa G-ral David Praporgescu nr.111, Lot 1/1, Lot 1/2 Nr. cad. 97674, din Municipiul Brăila, inițiat de Șandru Marinel și Șandru Gicuța

ANUNŢ PUBLIC    Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat că în data de 26.09.2022 ora 9.30 la camera 16 parter, se va organiza o şedinţă publică ce va avea pe ordine de zi prezentarea planului urbanistic zonal inițiat de Șandru Marinel și Șandru Gicuța cu obiectivul ,, Schimbare de …

Continuare

P.U.Z. – ,, Desființare Corp C1 – Spațiu Comercial și Construire Vulcanizare Auto” la adresa Ceahlăului nr.1A, din Municipiul Brăila, inițiator Pîslaru Daniel-Adrian și Pîslaru Mariana

ANUNŢ PUBLIC    Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat că Pîslaru Daniel-Adrian și Pîslaru Mariana, au depus spre consultare publică o propunere a Planului Urbanistic Zonal ce are ca obiectiv ,, Desființare Corp C1 – Spațiu Comercial și Construire Vulcanizare Auto” la adresa Ceahlăului nr.1A, din Municipiul Brăila.   …

Continuare

Licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, începând cu data predării, cu posibilitatea prelungirii cu acordul Consiliului Local Municipal Brăila, a bunului denumit generic anexă-magazie, compus din construcția notată cu C1, cu o suprafață construită la sol de 49,81 mp, cu terenul aferent de 59,00 mp, ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Piața Uzinei, nr. 1, lot 2, NCP 97944

   Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața Independenței, nr. 1, CIF 4205670, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:pmb@pmbr.ro, în baza H.C.L.M. Brăila nr. 312/30.05.2022, anunţă organizarea licitaţiei publice în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, începând cu data predării, cu posibilitatea prelungirii cu acordul Consiliului Local Municipal Brăila, a bunului denumit generic anexă-magazie, compus …

Continuare

P.U.Z. – ” Desființare Corp C1 – Spațiu Comercial și Construire Vulcanizare Auto” la adresa str. Ceahlăului nr.1A, din Municipiul Brăila.

ANUNŢ PUBLIC           Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat, intenţia de elaborare de către Pîslaru Daniel-Adrian și Pîslaru Mariana, a Planului Urbanistic Zonal ce are ca obiectiv ,, Desființare Corp C1 – Spațiu Comercial și Construire Vulcanizare Auto” la adresa str. Ceahlăului nr.1A, din Municipiul Brăila.           Pentru informaţii …

Continuare

Servicii de proiectare: Studii de specialitate: Studiu topografic și Studiu Geotehnic, la obiectivul de investiții „Reabilitare gard împrejmuire Grădina Publică

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică Servicii de proiectare: Studii de specialitate: Studiu topografic și Studiu Geotehnic, la obiectivul de investiții „Reabilitare gard împrejmuire Grădina Publică”,  la sediul din Piața Independenței nr.1

Aprobarea P.U.Z. pentru obiectivul „Lotizare în vederea construirii de locuințe unifamiliale și colective”, la adresa din Municipiul Brăila, Șos. Râmnicu Sărat nr. 92 Lot1 5/1/1, 6/1, 10/1, Nr. cad. 90577, 90559 și 90667, inițiat de societatea IMOMAR S.R.L.

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila referitor la – Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul „Lotizare în vederea construirii de locuințe unifamiliale și colective”, la adresa din Municipiul Brăila, Șos. Râmnicu Sărat nr. 92 Lot1 5/1/1, 6/1, 10/1, Nr. cad. 90577, 90559 și 90667, inițiat de societatea …

Continuare

CREȘA BRĂILA, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale unice de execuţie, vacante, în baza art. unic, alin. (1) lit.b și alin. (2) din O.U.G. nr.80/2022, începănd cu data de 19.09.2022

CREȘA BRĂILA, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale unice de execuţie, vacante, în baza art. unic, alin. (1) lit.b și alin. (2) din O.U.G. nr.80/2022 Anunț concurs Bibliografie tematică REFERENT Bibliografie tematică MEDIC Rezultate probă calculator din 19.09.2022-Postul de referent Rezultate proba scrisă Rezultate finale

P.U.Z. – ,,Parcelare Teren pentru Construire de Locuințe” la adresa T.33, P.257/9/2, Lot 2 Nr. cad. 91309, din Municipiul Brăila

ANUNŢ PUBLIC           Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat intenţia de elaborare de către Nemțeanu Ștefan, a Planului Urbanistic Zonal ce are ca obiectiv ,, Parcelare Teren pentru Construire de Locuințe” la adresa T.33, P.257/9/2, Lot 2 Nr. cad. 91309, din Municipiul Brăila.           Pentru informaţii suplimentare vă puteţi …

Continuare

Servicii de consultanță: refacere și revizuire hărți strategice de zgomot în Municipiul Brăila

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică Servicii de consultanță: refacere și revizuire hărți strategice de zgomot în Municipiul Brăila ,  la sediul din Piața Independenței nr.1   CLARIFICARE

Servicii de proiectare: Studii de specialitate: Studiu topografic și Studiu Geotehnic, la obiectivul de investiții „Reabilitare gard împrejmuire Grădina Publică

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică Servicii de proiectare: Studii de specialitate: Studiu topografic și Studiu Geotehnic, la obiectivul de investiții „Reabilitare gard împrejmuire Grădina Publică”,  la sediul din Piața Independenței nr.1