Daniel Bianu

Author's posts

Actualizarea documentației referitoare la proiectul de hotărâre privind „Atribuirea denumirii de „Strada Nucului”, drumului de acces – proprietate privată, situat în Brăila, Tarlaua 19, Parcela 196/17/3, Lot 5, drum ce reprezintă cale de acces către loturile proprietate privată destinate construirii de locuințe și includerea acesteia în Nomenclatorul Stradal al Municipiului Brăila”, în sensul schimbării denumirii din „str. Nucului” în „str. Nucilor”, conform expunerii de motive

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre privind: Actualizarea documentației referitoare la proiectul de hotărâre privind „Atribuirea denumirii de „Strada Nucului”, drumului de acces – proprietate privată, situat în Brăila, Tarlaua 19, Parcela 196/17/3, Lot 5, drum ce reprezintă cale de acces către loturile proprietate privată destinate construirii de locuințe și includerea acesteia …

Continuare

Anunț privind rezultatul final al evaluării anuale a managementului la Casa de Cultură Brăila

Rezultat final al evaluării anuale pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2023   Raportul anual de activitate a managerului pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2023

Anunț privind rezultatul final al evaluării anuale a managementului la Teatrul de Păpuși Brăila

Rezultat final al evaluării anuale pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2023   Raportul anual de activitate a managerului pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2023

Anunț privind rezultatul final al evaluării anuale a managementului la Teatrul Maria Filotti

Rezultat final al evaluării anuale pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2023   Raportul anual de activitate a managerului pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2023

ANUNȚ PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Realizare centrală panouri fotovoltaice”

   MUNICIPIUL BRĂILA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Realizare centrală panouri fotovoltaice”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, mun. Brăila, T9, P112, CF 79096.    Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila din mun. Brăila, Bd. Independenței, nr. …

Continuare

ANUNȚ COLECTIV PENTRU COMUNICARE PRIN PUBLICITATE

În temeiul art. 47 alin. (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 164 din Legea nr. 134/2010, republicată, privind Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm că a fost emisă de către Primarul Municipiului Brăila dispoziția de recuperare pentru debitorul prevăzut …

Continuare

Organizare licitaţie publică în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 186,00 mp, situat în Brăila, Str. Bicaz, nr. 22, NCP 93860, pentru alipirea loturilor învecinate

Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața Independenței, nr. 1, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:pmb@pmbr.ro, în baza H.C.L.M. Brăila nr. 111/29.02.2024, anunţă organizarea licitaţiei publice în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 186,00 mp, situat în …

Continuare

Organizare licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a terenului situat în Grădina Mare amplasament nr. 4, în suprafață de 2,00 mp, în vederea desfășurării de activități economice diverse

Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața Independenței, nr. 1, CIF 4205670, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:pmb@pmbr.ro, în baza H.C.L.M. Brăila nr. 535/27.09.2023, anunţă organizarea licitaţiei publice în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, începând cu data predării, cu posibilitatea prelungirii cu acordul Consiliului Local Municipal Brăila, a terenului situat în Grădina Mare amplasament …

Continuare

Organizare licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a terenului situat pe Faleza Dunării amplasament nr. 9, în suprafață de 3,00 mp, în vederea desfășurării de activități economice diverse

Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața Independenței, nr. 1, CIF 4205670, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:pmb@pmbr.ro, în baza H.C.L.M. Brăila nr. 535/27.09.2023, anunţă organizarea licitaţiei publice în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, începând cu data predării, cu posibilitatea prelungirii cu acordul Consiliului Local Municipal Brăila, a terenului situat pe Faleza Dunării amplasament …

Continuare

Servicii poștale de corspondență

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică având ca obiect: Servicii poștale de corspondență,  la sediul din Calea Călărașilor nr.17.

Sari la conținut