Modificarea H.C.L.M. nr. 722/20.12.2018, referitoare la aprobarea „Normelor metodologice de calcul a tarifelor pentru efectuarea de prestaţii pentru terţi de către Serviciul de Transport Public Local de Călători şi Administrare Portuară Brăila” şi a “Listei tarifelor percepute de Serviciul de Transport Public Local de Călători şi Administrare Portuară Brăila pentru anul 2019”

În temeiul prevederilor art. 7, din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Brăila privind “Modificarea HCLM nr.722/20.12.2018, referitoare la aprobarea „Normelor metodologice de calcul a tarifelor pentru efectuarea de prestaţii pentru terţi de către Serviciul de Transport Public Local de Călători şi Administrare Portuară Brăila” şi a “Listei tarifelor percepute de Serviciul de Transport Public Local de Călători şi Administrare Portuară Brăila pentru anul 2019”.

descarcă

Sari la conținut