Categoria: Consultare online

Proiect de Hotarâre privind Aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „Desființare locuință C3 și anexele C1, C4; Construire atelier tâmplărie” la adresa din Municipiul Brăila, Calea Galați nr. 272 – 274, inițiat de domnul IONESCU MIHAI și doamna IONESCU CRISTINA

Primăria Municipiului Brăila, astăzi, 23.05.2024, anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul “Desfiinţare locuinţă C3 şi anexele C1, C4; Construire atelier tâmplărie” la adresa din Municipiul Brăila, Calea Galaţi nr. 272 – 274, iniţiat de domnul IONESCU MIHAI şi doamna IONESCU …

Continuare

Proiect de hotărâre privind: „Avizarea documentaţiilor de atribuire necesare delegării gestiunii activităţilor de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare din judeţul Brăila şi salubrizare căi publice în Municipiul Brăila, precum și acordarea unor mandate speciale pentru a vota în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO DUNĂREA ” Brăila”

Primăria Municipiului Brăila, astăzi, 14.05.2024, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind “Avizarea documentaţiilor de atribuire necesare delegării gestiunii activităţilor de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare din judeţul Brăila şi salubrizare căi publice în Municipiul Brăila, precum și acordarea unor …

Continuare

Proiect de hotărâre privind: „Aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al Comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Municipiului Brăila.”

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre privind:  „Aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al Comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Municipiului Brăila.”

Proiect de hotărâre privind: Aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul ”Lotizare teren în vederea construirii de locuințe” la adresa din Municipiul Brăila Tarla 34, Parcela 263/4 (Parcela 263/4/1, Parcela 263/4/2, Parcela 263/4/3) Lot 1 și Lot 2, NC 98131 și NC 98132, iniţiat de Mateescu Martha – Ioana

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre privind: Aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul ”Lotizare teren în vederea construirii de locuințe” la adresa din Municipiul Brăila Tarla 34, Parcela 263/4 (Parcela 263/4/1, Parcela 263/4/2, Parcela 263/4/3) Lot 1 și Lot 2, NC 98131 și NC 98132, iniţiat de Mateescu Martha – Ioana.

Actualizarea documentației referitoare la proiectul de hotărâre privind „Atribuirea denumirii de „Strada Nucului”, drumului de acces – proprietate privată, situat în Brăila, Tarlaua 19, Parcela 196/17/3, Lot 5, drum ce reprezintă cale de acces către loturile proprietate privată destinate construirii de locuințe și includerea acesteia în Nomenclatorul Stradal al Municipiului Brăila”, în sensul schimbării denumirii din „str. Nucului” în „str. Nucilor”, conform expunerii de motive

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre privind: Actualizarea documentației referitoare la proiectul de hotărâre privind „Atribuirea denumirii de „Strada Nucului”, drumului de acces – proprietate privată, situat în Brăila, Tarlaua 19, Parcela 196/17/3, Lot 5, drum ce reprezintă cale de acces către loturile proprietate privată destinate construirii de locuințe și includerea acesteia …

Continuare

Proiect de hotărâre privind: Atribuirea denumirii de “Strada Nucului”, drumului de acces – proprietate privată, situat în Brăila, Tarlaua 19, Parcela 196/17/3, Lot 5, drum ce reprezintă cale de acces catre loturile proprietate privată destinate construirii de locuințe și includerea acesteia în Nomenclatorul Stradal al Municipiului Brăila

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre privind: Atribuirea denumirii de “Strada Nucului”, drumului de acces – proprietate privată, situat în Brăila, Tarlaua 19, Parcela 196/17/3, Lot 5, drum ce reprezintă cale de acces catre loturile proprietate privată destinate construirii de locuințe și includerea acesteia în Nomenclatorul Stradal al Municipiului Brăila.

Proiect de hotărâre privind: Stabilirea cuantumului maxim și a condițiilor de acordare a prestațiilor financiare excepționale acordate pentrul anul 2024, la nivelul Municipiului Brăila.

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre privind: Stabilirea cuantumului maxim și a condițiilor de acordare a prestațiilor financiare excepționale acordate pentrul anul 2024, la nivelul Municipiului Brăila.

Proiect de hotărâre privind: Aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul “Introducere terenuri în intravilan, Construire Centru Logistic, Anexe şi Clădiri Multifuncţionale, Repoziţionare Drum de Exploatare, Modificare Tramă Stradală, Accese şi Drumuri de Exploatare” la adresa din Municipiul Brăila Tarla 30 – Parcela 12, Tarla 30 – Parcela 11, Tarla 30 – Parcela 9, Tarla 30 – Parcela 14, Tarla 30 – Parcela 15, Tarla 30 – Parcela 10; nr. cad. 95523, 95528, 95529, 95530, 95534, 73707, 95535, iniţiat de Rizescu Gabriela Elena, Chiriac Oana Codruţa, Cîrstei Irina Maria, Marta Ioan și Marta Nelica

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre privind: Aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul “Introducere terenuri în intravilan, Construire Centru Logistic, Anexe şi Clădiri Multifuncţionale, Repoziţionare Drum de Exploatare, Modificare Tramă Stradală, Accese şi Drumuri de Exploatare” la adresa din Municipiul Brăila Tarla 30 – Parcela 12, Tarla 30 – Parcela 11, Tarla …

Continuare

Proiect de hotărâre privind: Aprobarea Metodologiei de selecție a partenerilor relevanți din cadrul societății civile de la nivelul Zonei Urbane Funcționale Brăila

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre privind: Aprobarea Metodologiei de selecție a partenerilor relevanți din cadrul societății civile de la nivelul Zonei Urbane Funcționale Brăila.

Proiect de hotărâre privind: Stabilirea situațiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgență precum și aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență la nivelul municipiului Brăila

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre privind: Stabilirea situațiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgență precum și aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență la nivelul municipiului Brăila

Sari la conținut