Consultare online

Proiect de hotărâre privind „Modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al sistemului de administrare a parcărilor publice din Municipiul Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 71/28.02.2019, modificată și completată prin H.C.L.M. Brăila nr. 721/23.12.2019 și H.C.L.M. Brăila nr. 269/30.06.2020”

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila, referitor la „Modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al sistemului de administrare a parcărilor...

Citește mai mult

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila, referitor la Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul „Desființare corp C1 – Spațiu Comercial și Construire Vulcanizare Auto”, la adresa din Municipiul Brăila, str. Ceahlăului nr.1A, inițiat de domnul PÎSLARU DANIEL – ADRIAN și doamna PÎSLARU MARIANA

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila, referitor la Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul „Desființare corp C1 – Spațiu Comercial și Construire Vulcanizare Auto”, la adresa...

Citește mai mult

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila, referitor la „Stabilirea situaţiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgenţă, altele decât cele stabilite de art. 28* din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare”

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila, referitor la „Stabilirea situaţiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgenţă, altele decât cele stabilite de art....

Citește mai mult

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila, referitor la „Aprobarea Regulamentului de acordare a unui premiu persoanelor cu vârsta egală sau mai mare de 100 ani (persoane centenare)”

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila, referitor la „Aprobarea Regulamentului de acordare a unui premiu persoanelor cu vârsta egală sau mai mare...

Citește mai mult

Primăria Municipiului Brăila anunţă deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  pentru obiectivul “Schimbare de destinație din anexă gospodărească (garaj) în spațiu service auto și analize tehnice (ITP)”, la adresa din Municipiul Brăila, Str. G-ral David Praporgescu nr. 111, Lot 1/1, lot ½, Cad 97674, inițiat de dl Șandru Marinel și d-na Șandru Gicuța

Primăria Municipiului Brăila anunţă deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  pentru obiectivul “Schimbare de destinație din anexă gospodărească...

Citește mai mult

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila, referitor la „Decontarea transportului cu metroul, efectuat în București, beneficiarilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2022”

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila, referitor la „Decontarea transportului cu metroul, efectuat în București, beneficiarilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea...

Citește mai mult

Aprobarea P.U.Z. pentru obiectivul „Lotizare în vederea construirii de locuințe unifamiliale și colective”, la adresa din Municipiul Brăila, Șos. Râmnicu Sărat nr. 92 Lot1 5/1/1, 6/1, 10/1, Nr. cad. 90577, 90559 și 90667, inițiat de societatea IMOMAR S.R.L.

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila referitor la – Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul „Lotizare în vederea construirii de locuințe unifamiliale...

Citește mai mult

Aprobarea PUZ pentru obiectivul „Construire Spațiu Comercial – Piese pentru Mașini Agricole și Gard la Stradă”, la adresa din Municipiul Brăila, Șoseaua Baldovinești nr. 67 Lot 2+69, inițiat de dl Pascu Liviu și dna Pascu Beata

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila referitor la  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul „Construire Spațiu Comercial – Piese pentru Mașini Agricole...

Citește mai mult

Aprobarea PUZ pentru obiectivul „Construire Centru Comercial cu regim de înălțime parter și etaj format din: 1. Hypermarket (incluzând spațiu comercializare și servire produse tip fast food, padocuri cărucioare, rezervă de incendiu și grup pompare); 2. Supermarket (incluzând rezervă de incendiu și stație pompare); 3. Clădire spații comerciale; amenajare accesuri auto și pietonale, amenajare parcări, amplasare mijloace publicitare pe teren și fațade, posturi trafo și de conexiune, amenajare spații verzi, împrejmuire, organizare de șantier”, la adresa din Municipiul Braila, str. Industriei nr. 17 M (fostă str. Industriei nr. 17 lot.2, lot 3), inițiat de societatea ELECTROMONTAJ S.A.”

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila referitor la „Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul „Construire Centru Comercial cu  regim de înălțime parter...

Citește mai mult

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila referitor la „Aprobarea Regulamentului de acordare a „Diplomei de fidelitate” și a câte unui premiu financiar, în valoare netă de 1.000 lei, pentru cuplurilor brăilene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă”

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila referitor la „Aprobarea Regulamentului de acordare a „Diplomei de fidelitate” și a câte unui premiu financiar,...

Citește mai mult