adriana mihai

Author's posts

ANUNȚ PUBLIC -Termen de decădere  în interiorul căruia deţinătorii sau moştenitorii terenurilor prevăzuţi la art. 27 alin. (2 1) din Legea nr. 18/1991 republicată, modificată şi completată, pot depune cerere pentru emiterea titlului de proprietate, la primaria localităţilor în a cărei rază teritorială se află terenul

Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul „Construire Sală Polivalentă”, la adresa din Municipiul Brăila, DN22B, Km 4 + 520, inițiat de Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Brăila – Consiliul Județean Brăila

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila, referitor la Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul „Construire Sală Polivalentă”, la adresa din Municipiul Brăila, DN22B, Km 4 + 520, inițiat de Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Brăila – Consiliul Județean Brăila  

Servicii de proiectare faza II Proiect tehnic, în cadrul proiectului  „ Renovare energetică a Căminului pentru persoane vârstnice Lacu Sărat Brăila”

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică având ca obiect: Servicii de proiectare faza II Proiect tehnic, în cadrul proiectului  „ Renovare energetică a Căminului pentru persoane vârstnice Lacu Sărat, Brăila” la sediul din Calea Călărașilor nr. 17. descarcă

Servicii de proiectare-verificator proiecte: Documentație Tehnică în vederea obținerii Autorizației de Construire (DTAC), Documentație Tehnică în vederea obținerii Autorizației de Desființare (DTAD), Proiect Tehnic și Detalii de Execuție (PT+DE) la obiectivul de investiții « Viabilizare zone puncte termice»

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică având ca obiect  „Servicii de proiectare-verificator proiecte: Documentație Tehnică în vederea obținerii Autorizației de Construire (DTAC), Documentație Tehnică în vederea obținerii Autorizației de Desființare (DTAD), Proiect Tehnic și Detalii de Execuție (PT+DE) la obiectivul de investiții « Viabilizare zone puncte termice»” la sediul din Calea Călărașilor nr. 17. descarcă

ANUNȚ PUBLIC -PUD “Consolidare, Restaurare, Amenajare – Restaurant și Anexe” la adresa Bulevardul A.I. Cuza nr.91+ 91 – Lot2, din Municipiul Brăila

Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat că în data de 06.10.2023 ora 09.30 la camera 16 parter, se va organiza o şedinţă publică ce va avea pe ordinea de zi prezentarea planului urbanistic de detaliu al inițiatoarei Jurjan Melinda – Alexandra, cu obiectivul ,, Consolidare, Restaurare, Amenajare – Restaurant …

Continuare

Servicii de dirigenție de șantier în cadrul proiectului „Renovare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 8, Brăila  

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică având ca obiect ”Servicii de dirigenție de șantier în cadrul proiectului „Renovare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 8, Brăila  la sediul din Calea Călărașilor nr. 17. descarcă CLARIFICARE  

ANUNȚ PUBLIC – Organizare examen de atestare pentru activitatea de administrare condominii

Primăria Municipiului Brăila organizează examen de atestare pentru activitatea de administrare condominii, în data de 24.10.2023 Anunț Bibliografie

Servicii de dirigenție de santier în cadrul proiectului ”Renovare energetică Școala Gimnazială nr. 11 Ion Luca Caragiale – Brăila”

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică având ca obiect Servicii de dirigenție de santier în cadrul proiectului ”Renovare energetică Școala Gimnazială nr. 11 Ion Luca Caragiale – Brăila”  la sediul din Piața Independenței nr.1 descarcă CLARIFICARE

Servicii de proiectare-verificator proiecte: Documentație Tehnică în vederea obținerii Autorizației de Construire (DTAC), Documentație Tehnică în vederea obținerii Autorizației de Desființare (DTAD), Proiect Tehnic și Detalii de Execuție (PT+DE) la obiectivul de investiții « Viabilizare zone puncte termice»

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică având ca obiect  „Servicii de proiectare-verificator proiecte: Documentație Tehnică în vederea obținerii Autorizației de Construire (DTAC), Documentație Tehnică în vederea obținerii Autorizației de Desființare (DTAD), Proiect Tehnic și Detalii de Execuție (PT+DE) la obiectivul de investiții « Viabilizare zone puncte termice»” la sediul din Piața Independenței nr.1 descarcă

”Servicii de dirigenție de șantier la obiectivul de investiții ”Modernizarea spațiilor publice din Cartierele Progresului și Vidin”

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică pentru ”Servicii de dirigenție de șantier la obiectivul de investiții ”Modernizarea spațiilor publice din Cartierele Progresului și Vidin” la sediul din Calea Călărașilor nr. 17 descarcă CLARIFICARE

Sari la conținut