ANUNȚ PUBLIC -PUZ ,, Schimbare Funcțiune CS2 în M1A și Construire Complex Comercial Bricolaj Leroy Merlin; Gospodărie Apă; Împrejmuri și Porți; Drumuri, Alei, Accese și Platforme Parcare; Totem (Pilon) Logo; Signalistică; Spații Verzi; Organizarea Lucrărilor de Execuție” la adresa Șos. Râmnicu Sărat nr. 92 Lot 8/3/1

Primăria Municipiului Brăila, anunţă publicul interesat că Leroy Merlin România S.R.L. în calitate de iniţiator, a depus o propunere a Planului Urbanistic Zonal ce are ca obiectiv ,, Schimbare Funcțiune CS2 în M1A și Construire Complex Comercial Bricolaj Leroy Merlin; Gospodărie Apă; Împrejmuri și Porți; Drumuri, Alei, Accese și Platforme Parcare; Totem (Pilon) Logo; Signalistică; Spații Verzi; Organizarea Lucrărilor de Execuție” la adresa Șos. Râmnicu Sărat nr. 92 Lot 8/3/1 nr.cad 72569, din Municipiul Brăila.

            Persoanele interesate pot consulta documentele în zilele de luni până joi între orele 10.00-16.00 și vineri între orele 10.00-12.00, până la data de 30.07.2024, la Primăria Municipiului Brăila din Calea Călărașilor nr.17, persoană de contact inspector Kerestely Eugen, telefon 0239607463, sau accesând adresa https://gis.primariabraila.ro la secțiunea Consultare publică / Consultare documentații de urbanism.  

            Eventualele observații sau propuneri pot fi transmise Primăriei Municipiului Brăila astfel:

            – prin e-mail la adresa pmb@pmbr.ro.

            – prin poștă la adresa Piața Independenței nr.1.

            – personal la registratura Primăriei Municipiului Brăila din Calea Călărașilor nr.17.

            Răspunsul la observaţiile primite vor fi aduse la cunoştinţă publică prin afişare la avizierul Primăriei în termen de 10 zile de la terminarea perioadei de consultare.       

Sari la conținut