Author's posts

Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul „Schimbare Funcțională parcelă din M2b în L1b”, la adresa din municipiul Brăila, str. Minerva nr. 31A (fostă str. Minerva nr. 29, Lot 2-31+T37, P275/3/2/2, Lot 18/1), inițiat de domnii Ifrim Gelu și Ifrim Micuța – Dori.

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a  PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul „Schimbare Funcțională parcelă din M2b în L1b”, la adresa din municipiul Brăila, str. Minerva nr. 31A (fostă str. Minerva nr. 29, Lot 2-31+T37, P275/3/2/2, Lot 18/1), inițiat de domnii Ifrim Gelu și Ifrim Micuța – Dori.   

Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul „Construire Imobil Funcțiune Mixtă, Comerț, Servicii, Alimentație Publică, Birouri. Locuințe colective, Organizare Șantier” la adresa din municipiul Brăila, Bulevardul A.I. Cuza nr.1, Lot 1

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul „Construire Imobil Funcțiune Mixtă, Comerț, Servicii, Alimentație Publică, Birouri. Locuințe colective, Organizare Șantier” la adresa din municipiul Brăila, Bulevardul A.I. Cuza nr.1, Lot 1 – Faleză Lot 2, între B-dul Independenței și S.C. Antena 1 – Lot 2, inițiat …

Continuare

Reorganizare licitaţie publică în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 329,00 mp, situat în Brăila, Str. George Enescu, nr. 170, NCP 99271, în vederea realizării unui obiectiv economic.

Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața Independenței, nr. 1, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:pmb@pmbr.ro, în baza H.C.L.M. Brăila nr. 511/27.09.2023, anunţă reorganizarea licitaţiei publice în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 329,00 mp, situat în …

Continuare

Servicii de dirigenție de șantier în cadrul proiectului “Renovare energetică Școala Generală nr. 4 Al. I. Cuza Brăila”

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică având ca obiect: Servicii de dirigenție de șantier în cadrul proiectului “Renovare energetică Școala Generală nr. 4 Al. I. Cuza Brăila”  la sediul din Calea Călărașilor nr.17

Furnizare materiale didactice în cadrul proiectului ”Consolidare, reabilitare, extindere si dotare Gradinita cu program normal nr.18, Braila”

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică având ca obiect: Furnizare materiale didactice în cadrul proiectului ”Consolidare, reabilitare, extindere si dotare Gradinita cu program normal nr.18, Braila”   la sediul din Calea Călărașilor nr.17

Furnizare mobilier în cadrul proiectului ”Consolidare, reabilitare, extindere si dotare Gradinita cu program normal nr.18, Braila”

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică având ca obiect: Furnizare mobilier în cadrul proiectului ”Consolidare, reabilitare, extindere si dotare Gradinita cu program normal nr.18, Braila”   la sediul din Calea Călărașilor nr.17

Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul „Construire Magazin Penny Market cu Carmangerie, Accese Auto și Pietonale, Trotuare, Sistematizare pe Verticală, Reclame pe Fațadă și în Parcare, Stâlp Publicitar, Împrejmuire, Organizare de Șantier și Montare Post Trafo”, la adresa din Municipiul Brăila, str. Industriei nr. 17, lot 34/2, lot 24, lot 34/1/2, lot 3/2, lot 1/2, inițiat de societatea Goldbach Design & Build S.R.L.

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a  PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul „Construire Magazin Penny Market cu Carmangerie, Accese Auto și Pietonale, Trotuare, Sistematizare pe Verticală, Reclame pe Fațadă și în Parcare, Stâlp Publicitar, Împrejmuire, Organizare de Șantier și Montare Post Trafo”, la adresa din Municipiul Brăila, str. Industriei nr. 17, lot …

Continuare

P.U.Z. ce are ca obiectiv ,, Lotizare Teren în vederea Construirii de Locuințe” la adresa T34, P263/4 (P263/4/1, P263/4/2, P263/4/3) Lot1-Lot2 –Nr.cad 98131 și Nr.cad 98132, din Municipiul Brăila

ANUNŢ PUBLIC           Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat intenţia de elaborare de către Mateescu Martha-Ioana, a Planului Urbanistic Zonal ce are ca obiectiv ,, Lotizare Teren în vederea Construirii de Locuințe” la adresa T34, P263/4 (P263/4/1, P263/4/2, P263/4/3) Lot1-Lot2 –Nr.cad 98131 și Nr.cad 98132, din Municipiul Brăila. Pentru …

Continuare

P.U.Z cu obiectiv ,, Schimbare Funcțională Parcelă din M2b în L1b” la adresa str. Minerva nr.29, Lot 2-31+T37, P275/3/2/2, Lot 18/1, din Municipiul Brăila

ANUNŢ PUBLIC   Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat că în data de 03.10.2023 ora 09.30 la camera 16 parter, se va organiza o şedinţă publică ce va avea pe ordine de zi prezentarea planului urbanistic zonal inițiat de Ifrim Gelu și Ifrim Micuța-Dori cu obiectivul ,, Schimbare Funcțională …

Continuare

Servicii de publicitate și informare în cadrul proiectului “Educație pentru performanță”

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică având ca obiect: Servicii de publicitate și informare în cadrul proiectului “Educație pentru performanță”, la sediul din Piața Independenței nr.1 descarcă

Sari la conținut