Author's posts

PUZ – S.C. AUTOSERVICE TOTAL S.R.L. – ,,DESFIINȚARE CORP C5 ȘI CONSTRUIRE SERVICE AUTO ȘI BIROURI” la adresa Șos. Baldovinești – Complex Fânărie, loturile 1,2,3/2 și Str. Negru Vodă colț cu Oltului, Municipiul Brăila.

ANUNŢ PUBLIC    Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat că S.C. AUTOSERVICE TOTAL S.R.L. a depus spre consultare publică o propunere a Planului Urbanistic Zonal ce are ca obiectiv  ,,DESFIINȚARE CORP C5 ȘI CONSTRUIRE SERVICE AUTO ȘI BIROURI” la adresa Șos. Baldovinești – Complex Fânărie, loturile 1,2,3/2 și Str. …

Continuare

PUZ – S.C. Stelidental S.R.L – ,,Construire Clinică Stomatologică Sparțial+P+E1+E2 retras împrejmuire și desființare construcții C1,C2,C3,C4 și construcții provizorii)” la adresa B-dul Independenței nr. 214, Municipiul Brăila.

ANUNŢ PUBLIC    Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat că în data de 24.07.2020 ora 9.00 la camera 16 parter, se va organiza o şedinţă publică ce va avea pe ordinea de zi prezentarea planului urbanistic zonal al inițiatorului S.C. Stelidental S.R.L. cu obiectivul ,,Construire Clinică Stomatologică Sparțial+P+E1+E2 retras …

Continuare

Anunț Public – PUZ – ,,Operațiuni Notariale-Dezmembrare Terenuri în Vederea Construirii de Spații de Depozitare, Birouri, Servicii și Locuințe” la adresa Tarlaua 32, Parcelele 253/11, 253/12, 253/15, din Municipiul Brăila

Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat că în data de 17.07.2020 ora 9.00 la camera 16 parter, se va organiza o şedinţă publică ce va avea pe ordine de zi prezentarea planului urbanistic zonal al inițiatorilor Nicoară Ileana, Nicoară Mihaela, și Nicoară Saghina cu obiectivul ,,Operațiuni Notariale-Dezmembrare Terenuri în …

Continuare

Anunț Public – PUZ ,,Construire Spațiu Comercial P+1E (prestări servicii-atelier geometrie service roți) la adresa Griviței nr. 196″

Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat că în data de 17.07.2020 ora 9.00 la camera 16 parter, se va organiza o şedinţă publică ce va avea pe ordine de zi prezentarea planului urbanistic zonal al inițiatorilor Oancea Viorel Cătălin cu obiectivul ,,Construire Spațiu Comercial P+1E (prestări servicii-atelier geometrie service …

Continuare

Anunț Public – PUZ – “MANSARDARE PARȚIALĂ, PARTER EXISTENT – LOCUINȚĂ la adresa Str. Gh. C. Constantinescu nr. 51, lot 1/2”

Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat că în data de 17.07.2020 ora 9.00 la camera 16 parter, se va organiza o şedinţă publică ce va avea pe ordine de zi prezentarea planului urbanistic zonal al inițiatoarei TOMA RODICA cu obiectivul ,,MANSARDARE PARȚIALĂ, PARTER EXISTENT – LOCUINȚĂ” la adresa Str. …

Continuare

Servicii de proiectare-verificator proiecte: documentaţie tehnică pentru obţinerea Autorizaţiei de Desfiinţare (DTAD), Documentaţia tehnică pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire (DTAC), documentaţii avize/ acorduri, inclusiv PSI, conform Certificatului de urbanism, Proiect Tehnic+Detalii de execuţie (PT+DE) la obiectivul de investiţii „ Reabilitarea Stadionului Municipal Progresul Brăila “

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică pentru –Servicii de proiectare-verificator proiecte: documentaţie tehnică pentru obţinerea  Autorizaţiei de Desfiinţare (DTAD), Documentaţia tehnică pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire (DTAC), documentaţii avize/ acorduri, inclusiv PSI, conform Certificatului de urbanism, Proiect Tehnic+Detalii de execuţie (PT+DE) la obiectivul de investiţii „ Reabilitarea Stadionului Municipal Progresul Brăila “,  la sediul …

Continuare

Servicii de verificare proiecte: DALI, Documentatie Tehnica pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire (DTAC) + Proiect Tehnic (PT+DE) la obiectivul de investiţii << Măsuri privind Îmbunătăţirea siguranţei pescarilor >>

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică pentru –Servicii de verificare proiecte: DALI, Documentație Tehnica pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire (DTAC) + Proiect Tehnic (PT+DE) la obiectivul de investiţii  << Măsuri privind îmbunătăţirea siguranţei pescarilor >>,  la sediul din Piața Independenței nr.1 descarcă

Anunț Public – Amenajare zonă parcări str.Ghioceilor c/c str. Roșiori

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRĂILA, anunță publicul interesat asupra luării de către Agenția pentru Protecția Mediului a deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului: proiectul «Amenajare zonă parcări str.Ghioceilor c/c str.Roșiori», propus a fi amplasat în jud. Brăila, municipiul Brăila, str.Ghioceilor c/c str.Rosiori, nu se va supune evaluării impactului asupra mediului și …

Continuare

Reorganizare licitaţie publică în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 440,00 mp, situat în Brăila, Calea Galați, nr. 363A, NCP 85776,  în vederea edificării unui obiectiv economic

   Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața Independenței, nr. 1, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:pmb@primariabraila.ro, anunţă reorganizarea licitaţiei publice în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 440,00 mp, situat în Brăila, Calea Galați, nr. 363A, …

Continuare

Reorganizare licitaţie publică în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 327,00 mp, situat în Brăila, Str. Prahovei, nr. 16, NCP 93998, în vederea edificării de construcții cu destinația de locuință

   Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața Independenței, nr. 1, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:pmb@primariabraila.ro, anunţă reorganizarea licitaţiei publice în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 327,00 mp, situat în Brăila, Str. Prahovei, nr. 16, …

Continuare

Sari la conținut