Licitaţie publică în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 198,00 mp, situat în Brăila, Str. Alexandru Vlahuță FN – în spatele imobilului din Str. Alexandru Vlahuță, nr. 65, NCP 91794

Primăria Municipiului Brăila, anunţă organizarea licitaţiei publice în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 198,00 mp, situat în Brăila, Str. Alexandru Vlahuță FN – în spatele imobilului din Str. Alexandru Vlahuță, nr. 65, NCP 91794,  în vederea edificării de construcții cu destinația de locuință.

Licitaţia se organizează la sediul Primăriei Municipiului Brăila, Piaţa Independenţei, nr. 1, camera 16, în două etape astfel:

  • Etapa I, de verificare și analizare a ofertelor, în data 18.03.2020, ora 10:00
  • Etapa a II-a, de licitare, se va desfășura la un interval de maximum 10 zile de la finalizarea primei etape.

Documentele solicitate în vederea participării la licitaţie sunt prevăzute în caietul de sarcini al licitaţiei ce se va procura în format hârtie de la sediul organizatorului, et. 5, cam. 508, urmare unei solicitări scrise și achitarea prețului de 300 lei, începând cu data prezentului anunț și până cel mai târziu în data de 17.03.2020.

Sari la conținut