Categoria: Comunicate oficiale

P.U.D. – de detaliu al inițiatorilor Chivu Fănică și Chivu Laurențiu Paul, cu obiectivul ,, Construire Spălătorie Auto cu Autoservire și Împrejmuire Teren” la adresa Tarla 37, Parcela 275/3/2/2, Lot 44/4/1, din Municipiul Brăila

ANUNŢ PUBLIC    Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat că în data de 06.05.2023 ora 9.00 la camera 16 parter, se va organiza o şedinţă publică ce va avea pe ordinea de zi prezentarea planului urbanistic de detaliu al inițiatorilor Chivu Fănică și Chivu Laurențiu Paul, cu obiectivul ,, …

Continuare

P.U.Z. – ,, Construire Imobil Funcțiune Mixtă, Comerț, Servicii, Alimentație Publică, Birouri, Locuințe colective, Organiare Șantier” la adresa Bulevardul A.I. Cuza nr.1, din Municipiul Brăila

ANUNŢ PUBLIC          Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat intenţia de elaborare de către S.C. Doraly Mall S.R.L. a Planului Urbanistic Zonal ce are ca obiectiv ,, Construire Imobil Funcțiune Mixtă, Comerț, Servicii, Alimentație Publică, Birouri, Locuințe colective, Organiare Șantier” la adresa Bulevardul A.I. Cuza nr.1, din Municipiul Brăila. …

Continuare

ANUNȚ PUBLIC -Modernizarea spațiilor publice din Cartierele Progresului și Vidin

Primăria Municipiului Brăila anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul « Modernizarea spațiilor publice din Cartierele Progresului și Vidin », propus a fi amplasat în Jud. Brăila, Mun. Brăila, Calea Galați – Bloc 17-24-25, Bloc I1, I2, I3, Str. Cometei Bloc 25-28-H1,H3, Str. Industriei Bloc 11-12, Bloc F1-30-31, Str. Octav …

Continuare

SPCLEP BRĂILA – PROGRAM GHIȘEU EVIDENȚA PERSOANELOR 01.06-05.06.2023

P.U.Z. – “Construire Magazin Penny Market cu Carmangerie, Accese Auto și Pietonale, Trotuare, Sistematizare pe Verticală, Reclame pe Fațadă și în Parcare, Stâlp Publicitar, Împrejmuire, Organizare de Șantier și Montare Post Trafo” la adresa str. Industriei nr.17, lot 34/2, lot 24, lot 34/1/2, lot 3/2, lot 1/2,  din Municipiul Brăila

ANUNŢ PUBLIC          Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat intenţia de elaborare de către S.C. Goldbach Design & Build S.R.L., a Planului Urbanistic Zonal ce are ca obiectiv “Construire Magazin Penny Market cu Carmangerie, Accese Auto și Pietonale, Trotuare, Sistematizare pe Verticală, Reclame pe Fațadă și în Parcare, Stâlp …

Continuare

SPCLEP BRĂILA – PROGRAM BIROU STARE CIVILĂ 01.06-05.06.2023

Serviciul Public de Asistență Medicală Brăila, Judetul Brăila, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor unice contractuale de execuţie, vacante, în data de 16.06.2023 -proba scrisă

Serviciul Public de Asistență Medicală Brăila, Judetul Brăila, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor unice contractuale de execuţie, vacante, în data de 16.06.2023 -proba scrisă  

Reorganizare licitaţie publică în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 170,00 mp, situat în Brăila, Str. Someșului, nr. 18, NCP 78120, în vederea edificării unei construcții cu destinația de locuință

  Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața Independenței, nr. 1, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:pmb@pmbr.ro, în baza H.C.L.M. Brăila nr. 695/25.11.2022, anunţă reorganizarea licitaţiei publice în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 170,00 mp, situat …

Continuare

Reorganizare licitaţie publică în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 220,00 mp, situat în Brăila, Str. Paltinului T19, P196/24, NCP 99227, în vederea edificării unei construcții cu destinația de locuință

   Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața Independenței, nr. 1, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:pmb@pmbr.ro, în baza H.C.L.M. Brăila nr. 37/31.01.2023, anunţă reorganizarea licitaţiei publice în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 220,00 mp, situat …

Continuare

Serviciul Public de Asistență Medicală Brăila, Judetul Brăila, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, în data de 24.05.2023 -proba scrisă

Serviciul Public de Asistență Medicală Brăila, Judetul Brăila, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, în data de 24.05.2023 -proba scrisă

Sari la conținut