Categoria: Comunicate oficiale

ANUNȚ PUBLIC privind interdicția asupra execuției lucrărilor subterane pe domeniul public al Municipiului Brăila în perioada sezonului rece 2023-2024

ANUNȚ PUBLIC privind interdicția asupra execuției lucrărilor subterane pe domeniul public al Municipiului Brăila în perioada sezonului rece 2023-2024

ANUNȚ PUBLIC -PUZ ,,Schimbare Funcțiune din L1b în L2a” la adresa strada Panciu nr.2-4, Lot 1 nr. cad 87479, din Municipiul Brăila

    Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat intenţia de elaborare de către S.C. Pro Bet Gr Investiment S.R.L., a Planului Urbanistic Zonal ce are ca obiectiv ,, Schimbare Funcțiune din L1b în L2a” la adresa strada Panciu nr.2-4, Lot 1 nr. cad 87479, din Municipiul Brăila.     …

Continuare

Program GHIȘEU EVIDENȚA PERSOANELOR pentru 30 noiembrie – 1 decembrie 2023

Programul BIROULUI DE STARE CIVILĂ pentru perioada 30 noiembrie 2023 – 3 decembrie 2023

Organizare licitaţie publică în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 329,00 mp, situat în Brăila, Str. George Enescu, nr. 170, NCP 99271, în vederea realizării unui obiectiv economic.

   Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața Independenței, nr. 1, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:pmb@pmbr.ro, în baza H.C.L.M. Brăila nr. 511/27.09.2023, anunţă organizarea licitaţiei publice în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 329,00 mp, situat …

Continuare

Organizare licitaţie publică în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 186,00 mp, situat în Brăila, Str. Bicaz, nr. 22, NCP 93860, în vederea reîntregirii proprietăților învecinate

   Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața Independenței, nr. 1, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:pmb@pmbr.ro, în baza H.C.L.M. Brăila nr. 510/27.09.2023, anunţă organizarea licitaţiei publice în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 186,00 mp, situat …

Continuare

ANUNȚ PUBLIC -PUD ,,Construire Locuință P+1E și împrejuire” la adresa Pictor Ion Andreescu Nr. 95, din Municipiul Brăila

     Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat că în data de 17.11.2023 ora 09.30 la camera 16 parter, se va organiza o şedinţă publică ce va avea pe ordine de zi prezentarea planului urbanistic de detaliu inițiat de Olaru Teodora și Olaru Marian cu obiectivul ,,Construire Locuință P+1E …

Continuare

ANUNȚ PUBLIC -PUZ ,, Lotizare teren în vederea construirii de locuițe” la adresa T34, P263/4 (P263/4/1, P263/4/2, P263/4/3) Lot1-Lot2 –Nr.cad 98131 și Nr.cad 98132, din Municipiul Brăila

Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat că în data de 17.11.2023 ora 09.30 la camera 16 parter, se va organiza o şedinţă publică ce va avea pe ordine de zi prezentarea planului urbanistic zonal inițiat de Mateescu Martha-Ioana cu obiectivul ,, Lotizare teren în vederea construirii de locuițe” la …

Continuare

ANUNȚ PUBLIC -PUZ ,, Desființare Locuință C3 și Anexele C1 și C4; Construire Atelier Tâmplărie” la adresa Calea Galați nr.272-274, din Municipiul Brăila

Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat că în data de 17.11.2023 ora 09.30 la camera 16 parter, se va organiza o şedinţă publică ce va avea pe ordine de zi prezentarea planului urbanistic zonal inițiat de Ionescu Mihai cu obiectivul ,, Desființare Locuință C3 și Anexele C1 și C4; …

Continuare

ANUNȚ PUBLIC -PUD -Construire Locuință P+M” la adresa Victor Dimitriu Nr. 6, din Municipiul Brăila

         Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat că în data de 17.11.2023 ora 09.30 la camera 16 parter, se va organiza o şedinţă publică ce va avea pe ordine de zi prezentarea planului urbanistic de detaliu inițiat de Chiriac Costel cu obiectivul ,,Construire Locuință P+M” la …

Continuare

Sari la conținut