Anunț Public -“Modernizare parcări lot 7”

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRĂILA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Modernizare parcări lot 7”, propus a fi amplasat în Județul Brăila, Municipiul Brăila: Str. Aleea Micșunelelor – P1 (zona mărginită de Str. Oborului, Albinei și Aleea Narciselor), Aleea Narciselor – P2 (se învecinează cu Aleea Micșunelelor) și Aleea Cutezătorilor – P3(zona parcare mărginită cu Str. Pietății și Aleea Amurgului): proiectul propus nu se supune evaluării impactului asupra mediului.  Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila, din Municipiul Brăila, B-dul Independenței nr.16, Bl.B5, de luni până vineri, între orele 9:00 – 13:00, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro – secțiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 zile, de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

Sari la conținut