Anunț Public “Modernizare parcări lot 6”

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRĂILA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Modernizare parcări lot 6”, propus a fi amplasat în Județul Brăila, Municipiul Brăila, P1 – Str. Roșiorilor, blocurile A47 – A49 se învecinează cu Strada Tineretului; P2 – Str. Roșiorilor, blocurile A44 – A47 se învecinează cu Strada Tineretului; P3 – Str. Roșiorilor, blocurile A44 – A32 se învecinează cu Strada Tineretului si B-dul Dorobanților și Strada Albinei; P5 – Str. Roșiorilor, blocurile B25 – B34 zona parcare mărginită de Străzile Albinei, 1 Decembrie 1918 și B-dul Dorobanților; P6 – Str. Roșiorilor, blocurile C1, C4, C5 – C6, C3, C2 se învecinează cu B-dul Dorobanților: proiectul propus nu se supune evaluării impactului asupra mediului.  Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila, din Mun. Braila, B-dul Independenței nr.16, Bl.B5, de luni până vineri, între orele 9:00 – 13:00, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro – secțiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 zile, de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

Sari la conținut