Ofertă de vânzare teren nr. 36149 din 07.11.2019

Conform Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, Primăria Municipiului Brăila publică oferta de vânzare teren nr.36149 din 07.11.2019.

descarcă

Sari la conținut