Modernizare transport electric Calea Galați

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRĂILA, titular al proiectului „Modernizare transport electric pe Calea Galați” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare transport electric Calea Galați”, propus a fi amplasat în județul Brăila, municipiul Brăila, Calea Galați, tronson de la Bdul Independenței până la Bdul Dorobanților – continuarea procedurii de emitere a aprobării de dezvoltare a proiectului, întrucât proiectul nu necesită efectuarea evaluării impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenția pentru Protecția Mediului Brăila din județul Brăila, municipiul Brăila, B-dul Independenței, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare, între orele 9.00 – 13.00, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro – secțiunea Reglementări/Acorduri de mediu/Drafturi acte reglementare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Sari la conținut