PUZ – “CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO” la adresa Calea Galați nr. 152, Municipiul Brăila

Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat că IANCU NELU ȘI IANCU ROXANDRA-MARIA au depus spre consultare publică o propunere a Planului Urbanistic Zonal ce are ca obiectiv ,,CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO” la adresa Calea Galați nr. 152, Municipiul Brăila.
Persoanele interesate pot să consulte documentele de luni până joi între orele 9.00-12.30 și 13.30-16.00 și vineri între orele 9.00-13.30 în intervalul 05.09.2019 – 05.10.2019 la Primăria Municipiului Brăila camera 20, persoana de contact inspector Mădălina Iordache tel.0239/694947 int.121.
Eventualele sugestii şi propuneri se depun la Primăria Municipiului Brăila sau se pot trimite la e-mail madalinaiordache@primariabraila.ro sau accesând adresa https://braila.gisapp.ro la secțiunea Consultare publică/Consultare documentații de urbanism până la 05.10.2019.
Raspunsul la observaţiile primite vor fi aduse la cunoştinţă publică prin afişare la avizierul Primăriei în termen de 10 zile de la terminarea perioadei de consultare. 
Sari la conținut