P.U.D. – Construire Spălătorie Auto Self Service – Construcție cu caracter provizoriu” pe Str. Odobești nr.10 lot 2 din Municipiul Brăila.

ANUNŢ PUBLIC
 
   Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă că în data de 12.07.2019 ora 9.30 la camera 16 parter, se va organiza o şedinţă publică având pe ordine de zi prezentarea planului urbanistic de detaliu al iniţiatorului S.C. LASELABI S.R.L., având ca obiectiv ,,Construire Spălătorie Auto Self Service – Construcție cu caracter provizoriu” pe Str. Odobești nr.10 lot 2 din Municipiul Brăila.
   Şedinţa publică este organizată de către Primăria Municipiului Brăila conform Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică. 
Sari la conținut