Organizare licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a bunului denumit generic centrală termică GIFET, situat în Brăila – Calea Galați, lângă Bl. Progresul și bl. Petrol – CT GIFET, în vederea desfășurării de activități economice diverse

   Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața Independenței, nr. 1, CIF 4205670, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:pmb@pmbr.ro, în baza H.C.L.M. Brăila nr. 536/27.09.2023, anunţă organizarea licitaţiei publice în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, începând cu data predării, cu posibilitatea prelungirii cu acordul Consiliului Local Municipal Brăila a bunului denumit generic centrală termică GIFET, în vederea închirierii a imobilului compus din construcția C1- CT GIFET, cu o suprafață construită la sol de 192,00 mp, cu terenul aferent de 192,00 mp, imobil ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila – Calea Galați, lângă Bl. Progresul și bl. Petrol – CT GIFET, în vederea desfășurării de activități economice diverse.

   Documentele solicitate în vederea participării la licitaţie sunt prevăzute în caietul de sarcini al licitaţiei ce se va procura în format hârtie, urmare unei solicitări scrise și achitarea prețului de 300 lei, de la sediul Primăriei Municipiului Brăila, Direcția Arhitect Șef, Serviciul Cadastru și Evidență, Gestionare și Monitorizare Patrimoniu, până cel mai târziu în data de 12.04.2024.

   Data limită pentru solicitarea clarificărilor privind documentația de atribuire este 12.04.2024.

   Ofertele vor fi depuse într-un singur exemplar la sediul Primăriei Municipiului Brăila, Calea Călărașilor nr. 17, Registratura Generală, ghișeul nr. 1, doar în ziua licitației, 22.04.2024, până cel mai târziu ora 945.

Licitaţia se organizează la sediul Primăriei Municipiului Brăila, Calea Călărașilor nr. 17, et. 2, sala de ședință, în data de 22.04.2024, ora 1030.

 Prezentul anunț a fost transmis în data de 06.03.2024  spre publicare de către instituțiile abilitate.

Sari la conținut