Procedura de evaluare a impactului asupra mediului a proiectului “Modernizarea conexiunii tramvai Braila – Lacu Sarat”

ANUNȚ PUBLIC

   MUNICIPIUL BRĂILA anunță publicul interesat asupra luării de către Agenția pentru Protecția Mediului Brăila a deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului a proiectului Modernizarea conexiunii tramvai Brăila – Lacu Sărat”, propus în județul Brăila, intravilan municipiul Brăila și extravilan comuna Chiscani, cartea funciară 95897, 78181, 78514, strada Poet Grigore Alexandrescu (între Șoseaua de Centură și limita U.A.T. Chiscani), nr. cadastral 95897, 78181, 78514, care nu se va supune evaluării impactului asupra mediului și nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

   Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila din municipiul Brăila, Bdul Independenței, nr. 16, bloc B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00 – 13.00, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro – secțiunea Reglementări / Acordul de mediu / Drafturi acte reglementare.

   Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

Sari la conținut