ANUNȚ PUBLIC – P.U.Z. ,, Schimbare Funcțiune Zonă din L1b în L 2a” la adresa str. Panciu, nr. 2-4, Lot 1 – nr.cad. 87479, din Municipiul Brăila; P.U.D. ,,Construire Locuință P+1E, Foișor și Împrejmuire Teren” la adresa str. Bărăganului nr. 60 Lot 2, din Municipiul Brăila

Primăria Municipiului Brăila, anunţă publicul interesat că în data de 26.02.2024 ora 09.30 la etajul 2 Sala de Ședințe din Calea Călărașilor nr.17, se va organiza o şedinţă publică ce va avea pe ordine de zi prezentarea următoarelor documentații de urbanism:

            1.P.U.Z. inițiat de S.C. Pro Bet Gr Investiment S.R.L. cu obiectivul ,, Schimbare Funcțiune Zonă din L1b în L2a” la adresa str. Panciu, nr. 2-4, Lot 1 – nr.cad. 87479, din Municipiul Brăila.;

            2.P.U.D. inițiat de Ion Dănuț cu obiectivul ,,Construire Locuință P+1E, Foișor și Împrejmuire Teren” la adresa str. Bărăganului nr. 60 Lot 2, din Municipiul Brăila.

            Şedinţa publică este organizată de către Primăria Municipiului Brăila în baza Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

Sari la conținut