ANUNȚ PUBLIC PUZ -,, Schimbare Funcțiune Zonă din L1b în L2a” la adresa str. Panciu, nr. 2-4, Lot 1 – nr.cad. 87479, din Municipiul Brăila

Primăria Municipiului Brăila, anunţă publicul interesat că S.C. Pro Bet Gr Investiment S.R.L., a depus spre consultare publică o propunere a Planului Urbanistic Zonal ce are ca obiectiv ,, Schimbare Funcțiune Zonă din L1b în L2a” la adresa str. Panciu, nr. 2-4, Lot 1 – nr.cad. 87479, din Municipiul Brăila.

  • Persoanele interesate pot să consulte documentele în zilele de luni până joi între orele 10.00-16.00 și vineri între orele 10.00-12.00 până la data de 09.02.2024 la Primăria Municipiului Brăila din Calea Călărașilor nr.17, persoana de contact inspector Eugen Kerestely telefon 0239/607463, sau accesând adresa https://gis.primariabraila.ro la secțiunea Consultare publică / Consultare documentatii de urbanism.

          Eventualele sugestii şi propuneri se pot transmite în scris Primăriei Municipiului Brăila prin următoarele modalități:

          – prin e-mail la adresa:pmb@pmbr.ro;

          – prin poștă la adresa: Piața Independenței nr.1

          – la Registratura Primăriei Municipiului Brăila din Calea Călărașilor nr.17.

          Răspunsul la observaţiile primite vor fi aduse la cunoştinţă publică prin afişare la avizierul Primăriei în termen de 10 zile de la terminarea perioadei de consultare.       

Sari la conținut