Anunț public aferent obiectivului de investiții “Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii în municipiul  Brăila, Cartier Lacu Dulce, strada Dorului – Cazasului, Amplasament 1, Lot 1/1/39/5  – 80 unități locative”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, municipiul Brăila, strada Dorului – Cazasului, Amplasament 1, Lot 1/39/5 CF 95334

ANUNȚ PUBLIC

   “PRIMĂRIA BRĂILA,  anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei  etapei de incadrare de catre APM Braila in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului “Construire locuinte pentru tineri, destinate inchirierii in municipiul  Braila, Cartier Lacu Dulce, strada Dorului – Cazasului, Amplasament 1, Lot 1/1/39/5  – 80 unitati locative”, propus a fi amplasat in jud. Braila, municipiul Braila, strada Dorului – Cazasului, Amplasament 1, Lot 1/39/5 CF 95334: proiectul propus nu se supune evaluarii impactului asupra mediului.

   Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Braila din mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, de luni pana vineri, intre orele 9.00-13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbr.anpm.ro. Sectiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

   Publicul interest poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Braila’’

 

Postat in data de 17.01.2024

Sari la conținut