Organizare licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, începând cu data predării, cu posibilitatea prelungirii cu acordul Consiliului Local Municipal Brăila, a terenului situat pe Faleza Dunării amplasament nr. 9, în suprafață de 3,00 mp, teren ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, în vederea desfășurării de activități economice diverse

   Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața Independenței, nr. 1, CIF 4205670, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail: pmb@pmbr.ro, în baza H.C.L.M. Brăila nr. 535/27.09.2023, anunţă organizarea licitaţiei publice în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, începând cu data predării, cu posibilitatea prelungirii cu acordul Consiliului Local Municipal Brăila, a terenului situat pe Faleza Dunării amplasament nr. 9, în suprafață de 3,00 mp, teren ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, în vederea desfășurării de activități economice diverse.

   Documentele solicitate în vederea participării la licitaţie sunt prevăzute în caietul de sarcini al licitaţiei ce se va procura în format hârtie, urmare unei solicitări scrise și achitarea prețului de 300 lei, de la sediul Primăriei Municipiului Brăila, Calea Călărașilor nr. 17, Direcția Arhitect Șef, Serviciul Cadastru și Evidență, Gestionare și Monitorizare Patrimoniu, până cel mai târziu în data de 08.01.2024.

   Data limită pentru solicitarea clarificărilor privind documentația de atribuire este 08.01.2024.

   Ofertele vor fi depuse într-un singur exemplar la sediul Primăriei Municipiului Brăila, Calea Călărașilor nr. 17, Registratura Generală, ghișeul nr. 1, doar în ziua licitației, 16.01.2024, până cel mai târziu ora 1015.

  Licitaţia se organizează la sediul Primăriei Municipiului Brăila, Calea Călărașilor nr. 17, et. 2, sala de ședință, în data de 16.01.2024, ora 1030.

            Prezentul anunț a fost transmis în data de 15.12.2023  spre publicare de către instituțiile abilitate.

 

Sari la conținut