P.U.Z. – “Lotizare Teren în vederea Construirii de Locuințe”  la adresa T34, P263/4 (P263/4/1, P263/4/2, P263/4/3) Lot1-Lot2 –Nr.cad 98131 și Nr.cad 98132, din Municipiul Brăila

ANUNŢ PUBLIC

   Primăria Municipiului Brăila, anunţă publicul interesat că Mateescu Martha-Ioana, a depus spre consultare publică o propunere a Planului Urbanistic Zonal ce are ca obiectiv ,, Lotizare Teren în vederea Construirii de Locuințe”  la adresa T34, P263/4 (P263/4/1, P263/4/2, P263/4/3) Lot1-Lot2 –Nr.cad 98131 și Nr.cad 98132, din Municipiul Brăila.       

   Persoanele interesate pot să consulte documentele în zilele de luni până joi între orele 10.00-16.00 și vineri între orele 10.00-12.00 până la data de 06.11.2023 la Primăria Municipiului Brăila din Calea Călărașilor nr.17,  persoana de contact inspector Eugen Kerestely telefon 0239/607463, sau accesând adresa https://gis.primariabraila.ro la secțiunea Consultare publică / Consultare documentatii de urbanism.

   Eventualele sugestii şi propuneri se pot transmite în scris Primăriei Municipiului Brăila pe adresa P-ța Independenței nr.1, sau se pot trimite la e-mail pmb@pmbr.ro.

   Răspunsul la observaţiile primite vor fi aduse la cunoştinţă publică prin afişare la avizierul Primăriei în termen de 10 zile de la terminarea perioadei de consultare.

Sari la conținut