P.U.Z. – ,, Desființare Locuință C3 și Anexele C1 și C4; Construire Atelier Tâmplărie” la adresa Calea Galați nr.272-274, din Municipiul Brăila

ANUNŢ PUBLIC

   Primăria Municipiului Brăila, anunţă publicul interesat că Ionescu Mihai, a depus spre consultare publică o propunere a Planului Urbanistic Zonal ce are ca obiectiv ,, Desființare Locuință C3 și Anexele C1 și C4; Construire Atelier Tâmplărie” la adresa Calea Galați nr.272-274, din Municipiul Brăila.

   Persoanele interesate pot să consulte documentele în zilele de luni până joi între orele 10.00-16.00 și vineri între orele 10.00-12.00 până la data de 06.11.2023 la Primăria Municipiului Brăila din Calea Călărașilor nr.17, persoana de contact inspector Eugen Kerestely telefon 0239/607463, sau accesând adresa https://gis.primariabraila.ro la secțiunea Consultare publică / Consultare documentatii de urbanism.

   Eventualele sugestii şi propuneri se pot transmite în scris Primăriei Municipiului Brăila pe adresa P-ța Independenței nr.1, sau se pot trimite la e-mail pmb@pmbr.ro.

   Răspunsul la observaţiile primite vor fi aduse la cunoştinţă publică prin afişare la avizierul Primăriei în termen de 10 zile de la terminarea perioadei de consultare.

Sari la conținut