ANUNȚ PUBLIC -PUD “Consolidare, Restaurare, Amenajare – Restaurant și Anexe” la adresa Bulevardul A.I. Cuza nr.91+ 91 – Lot2, din Municipiul Brăila

Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat că în data de 06.10.2023 ora 09.30 la camera 16 parter, se va organiza o şedinţă publică ce va avea pe ordinea de zi prezentarea planului urbanistic de detaliu al inițiatoarei Jurjan Melinda – Alexandra, cu obiectivul ,, Consolidare, Restaurare, Amenajare – Restaurant și Anexe” la adresa Bulevardul A.I. Cuza nr.91+ 91 – Lot2, din Municipiul Brăila.

Ședinţa publică este organizată de către Primăria Municipiului Brăila în baza Legii 52/2003 republicată privind transparenţa decizională în administraţia publică.

Sari la conținut