Subvenționare Furnizori de Servicii Sociale

ANUNŢ

Până la data de 29.09.2023, asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, care îndeplinesc următoarele condiţii:

  • sunt persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, acreditate ca furnizori de servicii sociale, potrivit legii;
  • administrează unităţi de asistenţă socială care se adresează beneficiarilor din Judeţul Brăila şi se încadrează în Nomenclatorul serviciilor sociale, în vigoare, aprobat prin Hotărâre a Guvernului;
  • deţin licenţă de funcţionare pentru serviciile sociale pentru care solicită subvenţie la data depunerii documentaţiei;
  • solicită subvenţii în completarea resurselor financiare proprii, 

pot solicita subvenţii de la bugetul local pentru anul 2024.

Documentaţia de solicitare se poate depune pe suport de hârtie, în pachet închis, într-un singur exemplar, la registratura Primăriei Municipiului Brăila sau în format electronic la adresa de e-mail: pmb@pmbr.ro. În subiectul e-mailului se va menționa “Documentație solicitare subvenție de la bugetul local în baza Legii nr.34/1998”.

Tipurile de servicii sociale, categoriile de cheltuieli curente de funcţionare a unităţilor de asistenţă socială pentru care se acordă subvenţii de la bugetul local, precum şi documentaţia de solicitare se regăsesc în HCLM nr.526/30.09.2022, îndreptată prin HCLM nr.586/28.10.2022.

Sari la conținut