ANUNȚ PUBLIC -PUZ Construire Imobil Funcțiune Mixtă, Comerț, Servicii, Alimentație Publică, Birouri, Locuințe colective, Organiare Șantier la adresa Bulevardul A.I. Cuza nr.1, Lot 1 – Faleză Lot 2 între B-dul Independenței și S.C. Antena 1- Lot 2, din Municipiul Brăila

  • Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat că S.C. Doraly Mall S.R.L., a depus spre consultare publică o propunere a Planului Urbanistic Zonal ce are ca obiectiv ,, Construire Imobil Funcțiune Mixtă, Comerț, Servicii, Alimentație Publică, Birouri, Locuințe colective, Organiare Șantier” la adresa Bulevardul A.I. Cuza nr.1, Lot 1 – Faleză Lot 2 între B-dul Independenței și S.C. Antena 1- Lot 2, din Municipiul Brăila. Persoanele interesate pot să consulte documentele în zilele de luni până joi între orele 10.00-16.00 și vineri între orele 10.00-13.00 până la data de 20.08.2023 la Primăria Municipiului Brăila, Calea Călărașilor nr.17 persoana de contact inspector Eugen Kerestely tel. 0239/607463, sau accesând adresa https://gis.primariabraila.ro la secțiunea Consultare publică / Consultare documentatii de urbanism.

          Eventualele sugestii şi propuneri se pot transmite în scris Primăriei Municipiului Brăila pe adresa P-ța Independenței nr.1, sau se pot trimite la e-mail pmb@pmbr.ro. 

          Răspunsul la observaţiile primite vor fi aduse la cunoştinţă publică prin afişare la avizierul Primăriei în termen de 10 zile de la terminarea perioadei de consultare

Sari la conținut