ANUNȚ PUBLIC – PUZ “Construire Sală Polivalentă” la adresa DN 22B, Km 4+520

Primăria Municipiului Brăila, anunţă publicul interesat că Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Brăila – Consiliul Județean Brăila, a depus spre consultare publică o propunere a Planului Urbanistic Zonal ce are ca obiectiv ,, Construire Sală Polivalentă” la adresa DN 22B, Km 4+520, din Municipiul Brăila.

  • Persoanele interesate pot să consulte documentele în zilele de luni până joi între orele 10.00-16.00 și vineri între orele 10.00-12.00 până la data de 15.08.2023 la Primăria Municipiului Brăila din Calea Călărașilor nr.17, persoana de contact inspector Eugen Kerestely tel. 0711025876 int.120, sau la tel. 0239/607463, sau accesând adresa https://gis.primariabraila.ro la secțiunea Consultare publică / Consultare documentatii de urbanism.

          Eventualele sugestii şi propuneri se pot transmite în scris Primăriei Municipiului Brăila pe adresa P-ța Independenței nr.1, sau se pot trimite la e-mail eugen.kerestely@pmbr.ro.

  • Răspunsul la observaţiile primite vor fi aduse la cunoştinţă publică prin afişare la avizierul Primăriei în termen de 10 zile de la terminarea perioadei de consultare.
Sari la conținut