ANUNȚ PUBLIC -PUZ ,,Introducere terenuri în intravilan, Construire Centru Logistic, Anexe și Clădiri Multifuncționale, Repoziționare Drum de Exploatare, Modificare Tramă Stradală, Accese și Drumuri de Exploatare”

Primăria Municipiului Brăila, anunţă publicul interesat că Rizescu Gabriela Elena, Chiriac Oana Condruța, Cristei Irina Maria, Marta Ioan, Marta Nelica, a depus spre consultare publică o propunere a Planului Urbanistic Zonal ce are ca obiectiv ,,Introducere terenuri în intravilan, Construire Centru Logistic, Anexe și Clădiri Multifuncționale, Repoziționare Drum de Exploatare, Modificare Tramă Stradală, Accese și Drumuri de Exploatare” la adresa Tarla 32 -Parcela 12, Tarla 30 – Parcela 11, Tarla 30 -Parcela 9, Tarla 30 – Parcela 14, Tarla 30 – Parcela15, Tarla 30 – Parcela 10; nr. cad. 95523, 95528,95529, 95530, 95534, 73707, 95535, din Municipiul Brăila.

Persoanele interesate pot să consulte documentele în zilele de luni până joi între orele 10.00-16.00 și vineri între orele 10.00-12.00 până la data de 25.07.2023 la Primăria Municipiului Brăila, persoana de contact inspector Eugen Kerestely tel. 0239/607463, sau accesând adresa https://gis.primariabraila.ro la secțiunea Consultare publică / Consultare documentatii de urbanism.

          Eventualele sugestii şi propuneri se pot transmite în scris Primăriei Municipiului Brăila pe adresa P-ța Independenței nr.1/ Calea Călărașilor nr.17, sau se pot trimite la e-mail eugen.kerestely@pmbr.ro.

          Răspunsul la observaţiile primite vor fi aduse la cunoştinţă publică prin afişare la avizierul Primăriei în termen de 10 zile de la terminarea perioadei de consultare.

Sari la conținut