ANUNȚ PUBLIC -PUZ ,, Construire Magazin Penny Market cu Carmangerie, Accese Auto și Pietonale, Trotuare, Sistematizare pe Verticală, Reclame pe Fațadă și în Parcare, Stâlp Publicitar, Împrejmuire, Organizare de Șantier și Montare Post Trafo”

Primăria Municipiului Brăila, anunţă publicul interesat că S.C. Goldbach Design & Build S.R.L., a depus spre consultare publică o propunere a Planului Urbanistic Zonal ce are ca obiectiv ,, Construire Magazin Penny Market cu Carmangerie, Accese Auto și Pietonale, Trotuare, Sistematizare pe Verticală, Reclame pe Fațadă și în Parcare, Stâlp Publicitar, Împrejmuire, Organizare de Șantier și Montare Post Trafo” la adresa Industriei nr.17, lot 34/2, lot 24, lot 34/1/2, lot 3/2, lot 1/2, din Municipiul Brăila.

Persoanele interesate pot să consulte documentele în zilele de luni până joi între orele 10.00-16.00 și vineri între orele 10.00-12.00 până la data de 25.07.2023 la Primăria Municipiului Brăila, persoana de contact inspector Eugen Kerestely tel. 0239/607463, sau accesând adresa https://gis.primariabraila.ro la secțiunea Consultare publică / Consultare documentatii de urbanism.

          Eventualele sugestii şi propuneri se pot transmite în scris Primăriei Municipiului Brăila pe adresa P-ța Independenței nr.1 / Calea Călărașilor nr.17, sau se pot trimite la e-mail eugen.kerestely@pmbr.ro.

Răspunsul la observaţiile primite vor fi aduse la cunoştinţă publică prin afişare la avizierul Primăriei în termen de 10 zile de la terminarea perioadei de consultare.

Sari la conținut