Proiect de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila privind: Avizarea Studiului de specialitate pentru stabilirea nivelurilor Indicatorilor de Performanță ai Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în Aria Delegata Operatorului S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A., a nivelurilor Indicatorilor de Performanță ai Serviciului rezultate din Studiul de specialitate și acordarea unui mandat special Primarului Municipiului Brăila

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila, referitor la: Avizarea Studiului de specialitate pentru stabilirea nivelurilor Indicatorilor de Performanță ai Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în Aria Delegata Operatorului S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A., a nivelurilor Indicatorilor de Performanță ai Serviciului rezultate din Studiul de specialitate și acordarea unui mandat special Primarului Municipiului Brăila.

descarcă

 

Sari la conținut