P.U.D. – Cristea Ciprian-Georgian și Cristea Alina-Eugenia, cu obiectivul ,,Desființare Corpuri C1 și C2 și Construire Locuință P+1E” la adresa str. Ion Călugăru nr.33 din Municipiul Brăila

ANUNŢ PUBLIC

  Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat că în data de 28.04.2023 ora 9.30 la camera 16 parter, se va organiza o şedinţă publică ce va avea pe ordinea de zi prezentarea planului urbanistic de detaliu al inițiatorilor Cristea Ciprian-Georgian și Cristea Alina-Eugenia, cu obiectivul ,, Desființare Corpuri C1 și C2 și Construire Locuință P+1E” la adresa str. Ion Călugăru nr.33 din Municipiul Brăila.

  Şedinţa publică este organizată de către Primăria Municipiului Brăila în baza Legii 52/2003 republicată privind transparenţa decizională în administraţia publică.

Sari la conținut