P.U.Z. – “Construire Spălătorie Auto, Anexă (Aspiratoare  Auto și Celule Fotovoltaice) și Împrejmuire” la adresa Șoseaua Rm Sărat nr.111, Lot 1/2 din Municipiul Brăila

ANUNŢ PUBLIC

   Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat că S.C. Original Serv S.R.L., a depus spre consultare publică o propunere a Planului Urbanistic Zonal ce are ca obiectiv ,, Construire Spălătorie Auto, Anexă (Aspiratoare  Auto și Celule Fotovoltaice) și Împrejmuire” la adresa Șoseaua Rm Sărat nr.111, Lot 1/2 din Municipiul Brăila.

    Persoanele interesate pot să consulte documentele în zilele de luni până joi între orele 10.00-16.00 și vineri între orele 10.00-13.00 până la data de 25.04.2023 la Primăria Municipiului Brăila, persoana de contact inspector Eugen Kerestely tel. 0239/607463, sau accesând adresa https://gis.primariabraila.ro la secțiunea Consultare publică / Consultare documentatii de urbanism.

   Eventualele sugestii şi propuneri se pot transmite în scris Primăriei Municipiului Brăila pe adresa P-ța Independenței nr.1, sau se pot trimite la e-mail eugen.kerestely@pmbr.ro.

   Răspunsul la observaţiile primite vor fi aduse la cunoştinţă publică prin afişare la avizierul Primăriei în termen de 10 zile de la terminarea perioadei de consultare.

Sari la conținut