Reorganizare licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, începând cu data predării, cu posibilitatea prelungirii cu acordul Consiliului Local Municipal Brăila, a terenului situat pe Faleza Dunării amplasament nr. 7, în suprafață de 8,00 mp, teren ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, în vederea desfășurării de activități economice diverse

   Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața Independenței, nr. 1, CIF 4205670, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:pmb@pmbr.ro, în baza art. 1 din H.C.L.M. Brăila  nr. 40/31.01.2023, anunţă reorganizarea licitaţiei publice în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, începând cu data predării, cu posibilitatea prelungirii cu acordul Consiliului Local Municipal Brăila, a terenului situat pe Faleza Dunării amplasament nr. 7, în suprafață de 8,00 mp, teren ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, în vederea desfășurării de activități economice diverse.

   Documentele solicitate în vederea participării la licitaţie sunt prevăzute în caietul de sarcini al licitaţiei ce se va procura în format hârtie, urmare unei solicitări scrise și achitarea prețului de 300 lei, de la sediul organizatorului, Direcția Arhitect Șef, Serviciul Cadastru și Evidență, Gestionare și Monitorizare Patrimoniu, până cel mai târziu în data de 31.03.2023.

   Data limită pentru solicitarea clarificărilor privind documentația de atribuire este 31.03.2023.

   Ofertele vor fi depuse într-un singur exemplar la sediul Primăriei Municipiului Brăila, Piaţa Independenţei, nr. 1, Registratura Generală, ghișeul nr. 2, doar în ziua licitației, 10.04.2023, până cel mai târziu ora 945.

   Licitaţia se organizează la sediul Primăriei Municipiului Brăila, Piaţa Independenţei, nr. 1, camera 16, în data de 10.04.2023, ora 1000.

   Orice acțiuni formulate împotriva deciziei comisiei de soluționarea a contestațiilor se înregistrează la Tribunalul Brăila în termen de 5 de zile de la comunicarea acesteia.

   Prezentul anunț a fost transmis în data de 20.03.2023  spre publicare de către instituțiile abilitate.

Sari la conținut