ANUNȚ PUBLIC – Modernizare străzi Cartier Comorofca 

Primăria Municipiului Brăila, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul « Modernizare străzi Cartier Comorofca », propus a fi amplasat în județul Brăila, Municipiul Brăila, Str. Vadul Cazărmii, str. Belvedere, Str. Mercur și str. Pietrei : proiectul propus nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila, din Municipiul Municipiul Brăila, B-dul Independeței nr.16, Bl.B5, de luni până vineri, între orele 9.00 – 13.00, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro – secțiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 zile, de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

Sari la conținut