P.U.Z. – “Desființare Corpuri C1,C2,C3, Construire Locuință Parter și Împrejmuire Teren” la adresa str. Alecu Russo nr.64 Lot 2 din Municipiul Brăila

ANUNŢ PUBLIC

   Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat că în data de 12.12.2022 ora 9.30 la camera 16 parter, se va organiza o şedinţă publică ce va avea pe ordinea de zi prezentarea planului urbanistic de detaliu al inițiatoarei Rusu Ariana-Andreea, cu obiectivul “Desființare Corpuri C1,C2,C3, Construire Locuință Parter și Împrejmuire Teren” la adresa str. Alecu Russo nr.64 Lot 2 din Municipiul Brăila.

   Şedinţa publică este organizată de către Primăria Municipiului Brăila în baza Legii 52/2003 republicată privind transparenţa decizională în administraţia publică.

Sari la conținut