P.U.Z. – ce are ca obiectiv “Lotizare teren și Schimbare Funcțională din M2a în L1b” la adresa George Enescu nr.152, 152-Lot 2, din Municipiul Brăila

 ANUNŢ PUBLIC

   Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat că Paraschiv Geta, a depus spre consultare publică o propunere a Planului Urbanistic Zonal ce are ca obiectiv ,, Lotizare teren și Schimbare Funcțională din M2a în L1b” la adresa George Enescu nr.152, 152-Lot 2, din Municipiul Brăila.

   Persoanele interesate pot să consulte documentele în zilele de luni până joi între orele 10.00-16.00 și vineri între orele 10.00-13.00 până la data de 30.11.2022 la Primăria Municipiului Brăila, persoana de contact inspector Eugen Kerestely tel. 0239/607463, sau accesând adresa https://gis.primariabraila.ro la secțiunea Consultare publică / Consultare documentatii de urbanism.

   Eventualele sugestii şi propuneri se pot transmite în scris Primăriei Municipiului Brăila pe adresa P-ța Independenței nr.1, sau se pot trimite la e-mail eugen.kerestely@pmbr.ro.

   Răspunsul la observaţiile primite vor fi aduse la cunoştinţă publică prin afişare la avizierul Primăriei în termen de 10 zile de la terminarea perioadei de consultare.

Sari la conținut