ANUNȚ PUBLIC – Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

ANUNȚ PUBLIC

   PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRĂILA, va aduce la cunostinta faptul ca prin aparatia H.G. nr. 714 din 26.05.2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate s-a stabilit obligativitatea persoanelor fizice si juridice de a declara la Primariei Municipiului sistemele individuale autorizate pentru colectarea si epurarea apelor uzate.

   Persoanele fizice și juridice, proprietari a spațiilor conectate la sistemul individual adecvat de epurare au obligația de înscriere în registrul sistemului de epurare în termen de 120 zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate. 

   Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 714 din 26 mai 2022.

   Formularul de inregistrare poate fi gasit pe site-ul Primariei Muncipiului Braila, cat si la sediul acesteia.

  În conformitate cu art.23 din Hotărârea de Guvern nr.714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art.11 alin.(1) ți (2) și art.15 alin(2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

 Obligația se aplică atât sistemelor existente in gospodarii, cât și în cazul celor care sunt în curs de construire.

Sari la conținut